CÁCH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KẾ TOÁN 2023 VÀ CÁCH LẬP

-
1. Nội dung
Cho phép lập chứng từ kết chuyển cuối kỳ để khẳng định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: kết đưa doanh thu, kết chuyển giá cả và kết chuyển lãi lỗ. 

2. Định khoản
1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái:

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái

Có TK 515 doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái:

Nợ TK 635 chi phí tài chính

Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái

3. Kết chuyển những khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 các khoản bớt trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển lợi nhuận bán hàng, lệch giá hoạt động tài thiết yếu và những khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515 doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 Thu nhập khác

Có TK 911 Xác định kết quả khiếp doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá bán vốn sản phẩm hóa, giá thành tài chính, chi tiêu khác, chi tiêu bán hàng, giá thành quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 632 giá chỉ vốn mặt hàng bán

Có TK 635 giá cả tài chính

Có TK 811 ngân sách chi tiêu khác

Có TK 641 giá thành bán hàng

Có TK 642 chi phí quản lý doanh nghiệpCó TK 6421, 6422 (Chi phí bán hàng, đưa ra phí cai quản doanh nghiệp TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 821 giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động sale trong kỳ

Nếu lãi:

Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ 421 Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911 Xác định kết quả khiếp doanh

3. Lý giải trên phần mềm
Bước 1: Khai báo những cặp thông tin tài khoản kết gửi cuối kỳ
Vào Danh mụcTài khoảnTài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm.

Bạn đang xem: Cách xác định kết quả kinh doanh trong kế toán 2023

*

Khai báo cặp thông tin tài khoản kết chuyển, kế tiếp nhấn Cất.

Lưu ý: Hệ thống đã xây cất sẵn hệ thống các cặp thông tin tài khoản kết chuyển, kế toáncó thể khai báo bổ sung hoặc sửa đổi những cặp thông tin tài khoản kết chuyển đã có cân xứng với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Bước 2: thực hiện kết gửi lãi lỗ sale cuối kỳ
Vào phân hệ Tổng hợptab chứng từ nhiệm vụ khác, chọn tính năng ThêmKết gửi lãi lỗ.

*

Hệ thống tự động tổng vừa lòng số tiền tương ứng với từng cặp thông tin tài khoản cần kết chuyển.Nhấn Cất nhằm lưu thông tin chứng tự kết chuyển.

Xác định công dụng kinh doanh theo thông tứ 200 là các bước vô cùng quan trọng đặc biệt và phức hợp của kế toán. Vậy các bạn đã nắm vững hay chưa? cfldn.edu.vn từ bây giờ sẽ phân tách sẻ chi tiết trong phần chia sẻ dưới đây.


a) thời điểm cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết dịch số doanh thu bán sản phẩm thuần vào thông tin tài khoản Xác định hiệu quả kinh doanh, ghi:
b) Kết đưa trị giá bán vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ngân sách chi tiêu liên quan đến vận động kinh doanh bđs nhà đất đầu tư, ghi:
g) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số vạc sinh bên Nợ với số tạo nên bên gồm TK 8212 “Chi chi phí thuế các khoản thu nhập hoãn lại”:
h) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi công dụng kinh doanh vào kỳ nhưng không tuân theo dõi cho lợi nhuận sau thuế không phân phối tiến hành kết chuyển công dụng kinh doanh vào kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên:
*

Khái niệm và cách xác định tác dụng kinh doanh

Kết quả sale là gì?

Kết quả khiếp doanhlà hiệu quả cuối thuộc trong vận động kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời kỳ nhất mực và được cấu thành bởihoạt động cung cấp kinh doanh,hoạt động đầu tư chi tiêu tài chínhvà hoạt động khác. Hiệu quả kinh doanh cuối cùng đó là số chi phí lãi hoặc lỗ.

Kết quả gớm doanh của chúng ta được khẳng định như sau:

Kết quả sale (lợi nhuận trước thuế TNDN hoặc lỗ)=Kết trái hoạt độngsản xuất khiếp doanh+Kết quả tởm doanhhoạt hễ tài chính+Kết quả tởm doanhhoạt hễ khác

Cách xác định tác dụng kinh doanh

Cách xác minh kết quả hoạt động sản xuất ghê doanh

Hoạt động thêm vào kinh doanhlà chuyển động chính của người sử dụng và được bộc lộ thông quakết quả bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ. Với được đo lường và thống kê như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất ghê doanh=Doanh thu thuần về chào bán hàngGiá vốn mặt hàng bánChi phí phân phối hàngChi phí quản lý doanh nghiệp

Bây giờ, bọn chúng ta ban đầu tìm hiểu những thành tố này như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ
Doanh thu THUẦN về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ=Doanh thubán sản phẩm và cung ứng dịchCác khoản sút trừ doanh thu
Giá vốn mặt hàng bán

Là trị giá bán vốn xuất kho thực tế của số thành phầm xuất kho để cung cấp hoặc giá thành của công trình đã xong xuôi bàn giao cho khách hàng. Tùy vào loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ bao gồm cách định giá vốn khác nhau.

Chi phí buôn bán hàng

Là cục bộ các khoản túi tiền phát sinh tương quan đến quy trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung ứng dịch vụ.

Chi phí thống trị doanh nghiệp

Là toàn bộ giá thành liên quan đến hoạt động cai quản sản xuất ghê doanh, làm chủ hành thiết yếu và một vài khoản khác có đặc điểm chung toàn doanh nghiệp phân chia cho số hàng vẫn bán.

Cách xác định tác dụng kinh doanh chuyển động tài chính

Kết quả hoạt động tài chínhlàsố chênh lệch giữadoanh thucủa hoạt động tài chủ yếu vàchi phíhoạt rượu cồn tài chính.

Cách xác định Kết quảkinh doanhhoạt cồn khác

Kết quả gớm doanh hoạt động khác là số chênh lệch giữa số thu nhập cá nhân khác và chi tiêu khác.

Nguyên tắc kế toán tài chính và phương pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Để xác định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán thực hiện TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh nhằm hạch toán. Lúc sử dụng tài khoản này, kế toán bắt buộc tuân thủ một vài nguyên tắc kế toán tài chính tại điều 96 thông tứ 200/2014/TT-BTC.

Nguyên tắc kế toán

a) tài khoản này dùng để xác định với phản ánh kết quả vận động kinh doanh và các chuyển động khác của chúng ta trong một kỳ kế toán năm. Kết quả chuyển động kinh doanh của người tiêu dùng bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, gớm doanh, kết quả vận động tài bao gồm và kết quả hoạt động khác.

b) tài khoản này đề xuất phản ánh đầy đủ, đúng đắn kết quả vận động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh bắt buộc được hạch toán chi tiết theo từng loại vận động (hoạt đụng sản xuất, chế biến, chuyển động kinh doanh yêu mến mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…). Vào từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng các loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

c) các khoản lệch giá và thu nhập cá nhân được kết đưa vào thông tin tài khoản này là số doanh thu thuần và các khoản thu nhập thuần.

Kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 911

Bên Nợ:

Trị giá chỉ vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu và thương mại & dịch vụ đã bán;Chi phí hoạt động tài chính, túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp và giá thành khác;Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;Kết chuyển lãi.

Bên Có:

Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư và thương mại dịch vụ đã chào bán trong kỳ;Doanh thu vận động tài chính, các khoản thu nhập khác cùng khoản ghi giảm ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp;Kết chuyển lỗ.

Xem thêm: Những Cách Bật Webcam Trên Laptop Trên Windows 7, Windows 8 Và

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

Phương pháp kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu

Vào vào cuối kỳ kế toán, kế toán tài chính phải triển khai các cây bút toán kết chuyển Doanh thu, Thu nhập, ngân sách chi tiêu để xác định hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi thực hiện các bút toán kết đưa để xác định tác dụng kinh doanh, chúng ta phải thực hiệnkết chuyển các khoản giảm trừ lệch giá – TK 521sang
TK 511,để xác định doanh thu thuần trước.

Cách kết gửi như sau

Nợ TK 511: tổng số tiền sút trừ doanh thu

Có TK 5211: Số tiền tách khấu thương mại phát sinh trong kỳ.

Có TK 5212: Số tiền Hàng phân phối bị trả lại gây ra trong kỳ.

Có TK 5213:Số tiền tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bánphát sinh vào kỳ.

Sau khi đã khẳng định được lệch giá thuần thì quy trình tiến hành kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh vẫn được tiến hành như sau:

Quy trình xác định công dụng kinh doanh trên rất có thể được cầm tắt bằng sơ thứ như dưới đây:


*

a) thời điểm cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định tác dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

b) Kết chuyển trị giá chỉ vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ đã tiêu tốn trong kỳ, giá thành liên quan liêu đến vận động kinh doanh bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán.

c) vào cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu chuyển động tài chủ yếu và những khoản các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 711 – thu nhập cá nhân khác

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

d) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi tiêu hoạt rượu cồn tài chủ yếu và những khoản giá thành khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 635 – ngân sách chi tiêu tài chính

Có TK 811 – ngân sách khác.

đ) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển bỏ ra phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 641 – ngân sách chi tiêu bán hàng.

e) cuối kỳ kế toán, kết chuyển bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 642 – đưa ra phí quản lý doanh nghiệp.

f) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 8211 – giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

g) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết nhảy số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ cùng số phát sinh bên bao gồm TK 8212 “Chi chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:

– nếu TK 8212 tất cả số vạc sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 8212 – ngân sách thuế thu nhập cá nhân hoãn lại.

– nếu như số tạo nên Nợ TK 8212 nhỏ tuổi hơn số phân phát sinh bao gồm TK 8212, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

h) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp cho theo dõi tác dụng kinh doanh vào kỳ nhưng không tuân theo dõi mang lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối triển khai kết chuyển công dụng kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:

– Kết gửi lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 336 – đề xuất trả nội bộ.

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – đề xuất trả nội bộ

Có TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh.

i) Kết đưa kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào roi sau thuế không phân phối:

– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết gửi lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – roi sau thuế không phân phối

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

Vậy là họ đã tra cứu hiểu xong xuôi cách xác định kết quả kinh doanh của công ty theo Thông bốn 200. Hi vọng chúng ta đã nắm rõ lượng kỹ năng và kiến thức này cùng vận dụng giỏi vào các bước kế toán của bản thân nhé.