Cách Viết Số Không Trong Excel 2010, 2016, Cách Hiển Thị Số 0 Ở Trước Dãy Số Trong Excel

-

Nếu như chúng ta là fan mới tìm hiểu về Excel, hay là thi phảng phất mới thao tác làm việc với Excel thì vấn đề viết số 0 đằng trước một hàng số là 1 trong những việc cũng rất khó khăn đúng không.

Mình đừng quên trước đây khi mới áp dụng Excel, bản thân có triển khai nhập số điện thoại vào các ô tính nhưng rất bực bản thân là cứ chuyển sang ô tính không giống là số 0 làm việc đằng trước hàng số đó biến đổi đâu mất tiêu hết.

Đúng là nhiều cái tưởng chừng rất đơn giản dễ dàng thôi cơ mà lại rất trở ngại khi tiến hành trên Excel, tất cả cần phải bao gồm thủ thuật riêng của nó