CÂU ĐIỀU KIỆN: CÔNG THỨC, CÁCH VIẾT LẠI CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

-
Câu điều kiện (conditional sentences) là câu phức, được thực hiện để suy luận về rất nhiều gì có thể xảy ra, hoặc đều gì rất có thể đã xảy ra và hầu như gì bọn họ mong mong sẽ xảy ra.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu điều kiện trong tiếng anh

Đặt câu với câu điều kiện là một trong những cấu trúc được sử dụng hằng ngày trong giao tiếp, trong số cuộc trò chuyện tiếng Anh và cả trong các bài thi trung học ít nhiều của thí sinh. Bởi thế, trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ cung cấp cho người học một chiếc nhìn tổng quan tiền về cách toàn bộ các đk hoạt động, và giải pháp viết lại các câu điều kiện bằng những cấu trúc khác.

Key takeaways

Câu điều kiện luôn có nhì phần, 1 phần bắt đầu bằng mệnh đề ‘if’ để miêu tả tình huống hoàn toàn có thể xảy ra với phần lắp thêm hai là mệnh đề chính mô tả hậu quả.

Cấu trúc viết lại câu điều kiện If

Viết lại câu bằng bằng phương pháp đảo ngữ

Câu điều kiện loại 1: Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Câu điều kiện loại 2: Were + S1 + (not) + khổng lồ V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (infinitive)

Câu điều kiện loại 3: Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Câu đk hỗn hợp: Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (infinitive)

Viết lại câu điều kiện với Unless: Unless = If... Not (nếu… không…)

Viết lại câu đk với Otherwise: Otherwise = If you don’t (Nếu không bạn sẽ….)

Viết lại câu điều kiện với chân thành và ý nghĩa “Nếu không có” hoặc “Nếu ko vì”

Without + danh từ

But for + danh từ

So, That’s why, Because

Tổng quan về câu điều kiện

Một câu điều kiện được dựa trên từ "If". Câu điều kiện luôn có nhì phần: - một trong những phần bắt đầu bằng mệnh đề ‘if’ để mô tả tình huống có thể xảy ra cùng phần máy hai biểu đạt hậu quả.

– Mệnh đề nêu điều kiện (mệnh đề IF): miêu tả tình huống có thể xảy ra.

– Mệnh đề chính: miêu tả hậu quả.

Ví dụ:

*

Cấu trúc viết lại câu điều kiện If

Viết lại câu bằng bằng cách đảo ngữ

Đảo ngữ là bề ngoài mà tín đồ viết sẽ hòn đảo vị trí thông thường của công ty ngữ và động từ trong câu nhằm nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa của câu đó. Đảo ngữ trong câu điều kiện được ra mắt với câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu đk loại 3 cùng câu điều kiện hỗn hợp.

Câu điều kiện loại 1

Khi đảo ngữ câu đk loại 1, ý nghĩa sâu sắc của câu sẽ biểu lộ sự định kỳ sự, cùng trang nhã hơn, đặc trưng được cần sử dụng khi chuyển ra nhu cầu hoặc nhờ vào vả đối phương. Câu đk loại 1 được thực hiện để biểu đạt một việc hoàn toàn có thể xảy ra trong bây giờ hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động từ thường:

If + S1 + V (thì lúc này đơn), S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/should/can … + V (infinitive)

Động từ to lớn be:

If + S1 + am/ is/ are (not) + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

Should + S1 + (not) + be + adjective/ noun phrase, S2 + will/should/can … + V (nguyên mẫu)

If you decide khổng lồ sell that book, I will be glad lớn buy it immediately.

Dịch: nếu khách hàng quyết định cung cấp cuốn sách đó, tôi sẽ tương đối vui để mua nó tức thì lập tức.

If the government protects the tigers, they will not become extinct.

Dịch: Nếu bao gồm phủ bảo đảm an toàn loài hổ, bọn chúng sẽ không biến thành tuyệt chủng.

If you are late today, our teacher will get mad.

Dịch: Nếu hôm nay bạn trễ học, giáo viên của chúng ta sẽ nổi giận.

=> Should you decide khổng lồ sell that book, I will be glad lớn buy it immediately.=> Should the government protect the tigers, they will not become extinct.

=> Should you be late today, our teacher will get mad.

Câu đk loại 2

Khi hòn đảo ngữ câu điều kiện loại 2, ý nghĩa của câu sẽ đôi lúc thể hiện nay sự tiếc nuối, cùng rất hữu ích khi người nói mong đưa ra lời khuyên nhủ một biện pháp lịch sự, làm giảm tính áp đặt. Câu điều kiện loại 2 bộc lộ một việc không thể có thật ở hiện tại.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động tự thường:

If + S1 + V (thì quá khứ đơn), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Were + S1 + (not) + khổng lồ V (nguyên mẫu), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Động tự tobe:

If + S1 + were (not), S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: nếu như là to be thì chỉ dùng were

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

If I were her, I would not work for that company.

Dịch: Tôi vẫn không làm việc cho công ty đó, trường hợp tôi là cô ta.

If it rained right now, it would be so good.

Dịch: Nếu bây chừ trời cơ mà mưa, thì xuất sắc quá.

=> Were I her, I would not work for that company.

=> Were it lớn rain right now, it would be so good.

*

Câu đk loại 3

Khi đảo ngữ câu điều kiện loại 3, chân thành và ý nghĩa của câu sẽ nhấn mạnh ý ngơi nghỉ mệnh đề If. Câu điều kiện loại 3 biểu đạt một câu hỏi không thể tất cả thật ngơi nghỉ quá khứ.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

Động trường đoản cú thường:

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could … + have + past participle.

Động từ to be:

If + S1 + had (not) been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + been + adj/Noun phrase, S2 + would/might/could … + have + past participle.

If he hadn’t been busy yesterday, he would have come to the party.

Dịch: Nếu ngày qua anh ấy ko bận thì anh ấy vẫn đến dự lễ hội rồi.

If I hadn"t woken up late that morning, I wouldn"t have been late for school.

Dịch: nếu sáng hôm kia tôi ko dậy trễ, thì tôi vẫn không tới trường trễ.

=> Had he not been busy yesterday, he would have been come to the party

=> Had I not woken up late that morning, I wouldn"t have been late for school.

Câu điều kiện hỗn hợp

Khi đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp, ý nghĩa sâu sắc của câu sẽ nhấn mạnh vấn đề sự nuối tiếc nuối về một hành động trong quá khứ nhưng kết quả còn tác động đến hiện nay tại. Thông thường, mệnh đề “if” kiểu như câu đk loại 3 với mệnh đề bao gồm giống câu điều kiện loại 2.

Cấu trúc:

Câu điều kiện

Đảo ngữ

Cấu trúc

Ví dụ

If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + V (nguyên mẫu)

Had + S1 + (not) + past participle + O, S2 + would/might/could + V (nguyên mẫu)

If Jane had done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Dịch: ví như Jane đã ôn tập cảnh giác vào ngày hôm qua, thì hiện nay cô ấy sẽ không trở nên điểm thấp.

→ Mệnh đề if các loại 3 (đảo ngữ) – mệnh đề thiết yếu loại 2.

=> Had Jane done the revision carefully yesterday, she wouldn’t get a low mark now.

Viết lại câu điều kiện với “Unless”

Unless được sử dụng thay If… not trong toàn bộ các nhiều loại câu điều kiện.

Cấu trúc: Unless = If... Not (nếu… không…)

Ví dụ:

If that kid doesn’t stop annoying me, I may not let him play in my room.

=> Unless that kid stops annoying me, I may not let him play in my room.

Dịch: ví như đứa trẻ đó không (Trừ lúc đứa trẻ đó) chấm dứt làm phiền tôi, thì tôi hoàn toàn có thể không để nó đùa trong chống của tôi.

If my hometown didn’t improve transportation system, there would not be many tourists.

=> Unless my hometown improved transportation system, there would not be many tourists.

Dịch: Nếu quê nhà tôi ko (Trừ khi quê hương tôi) cải thiện hệ thống giao thông, thì nó vẫn không có khá nhiều khách du lịch.

Viết lại câu điều kiện với Otherwise (nếu không …..thì)

Otherwise thường xuyên được sử dụng như là “If you don’t”, cùng sau Otherwise + S + V

Ví dụ:

If you vì not apply sun cream, your body will get sunburnt.

=> You should apply sun cream otherwise your toàn thân will get sunburnt.

Dịch: bạn nên thoa kem phòng nắng, trường hợp không, cơ thể các bạn sẽ bị cháy nắng.

Viết lại câu đk với ý nghĩa “Nếu không có” hoặc “Nếu ko vì”

Without

Người học thực hiện “Without” vào trường hợp giả định hiệu quả sẽ biến hóa như nỗ lực nào nếu mệnh đề điều kiện diễn ra. để ý Without + danh từ.

Ví dụ:

If the groom were not present, the wedding could not be held.

=> Without the groom’s presence, the wedding could not be held.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đấu Loa Sub Cho Oto Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Cách Lắp Đặt Loa Sub Cho Ô Tô

Dịch: Nếu không tồn tại sự hiện hữu của chú rể, ăn hỏi không thể được tổ chức.

But for

Người học rất có thể sử dụng “but for” khi mong muốn thể hiện sự biết ơn, hoặc nhấn mạnh tầm quan trọng của vế điều kiện. (chỉ sử dụng với câu điều kiện loại 2 & 3)

Ví dụ:

If it weren’t for his help, I couldn’t use my computer.

=> But for his help, I couldn’t use my computer.

Dịch: Nếu không tồn tại sự giúp sức của anh ấy, tôi dường như không thể thực hiện máy tính.

Viết lại câu điều kiện với “so, that’s why, because”

Người học gồm thể thay đổi các câu ghép nối nhau do liên từ bỏ “so, that’s why, because” về các câu điều kiện.

Lưu ý:

Nếu câu gồm because thì bạn học bỏ because, nắm từ “if” vào ngay địa điểm từ “because”.

Nếu câu tất cả so/that’s why thì vứt so/that’s why, thêm từ “if” vào vế ngược lại.

Đổi thể của mệnh đề vào câu, từ xác định => bao phủ định hoặc đậy định => khẳng định.

Nếu cồn từ vào câu có chứa liên tự là tương lai đơn, thì người học dùng câu điều kiện loại 1.

Nếu đụng từ vào câu có chứa liên từ bỏ là bây giờ đơn, thì fan học cần sử dụng câu điều kiện loại 2.

Nếu đụng từ vào câu có chứa liên từ bỏ là thừa khứ đơn, thì tín đồ học sử dụng câu đk loại 3.

Ví dụ:

He didn’t get a promotion because he didn’t reach the assigned target.

=> He could have gotten a promotion if he had reached the assigned target.

Dịch: (Anh ta hoàn toàn có thể được thăng chức giả dụ anh ta đạt tiêu chuẩn được giao.)

Lucy doesn’t finish her homework, so her mother let her stay at home.

=> If Lucy finished her homework, her mother wouldn’t let her stay at home.

Dịch: (Nếu Lucy dứt bài tập về nhà, bà bầu cô sẽ không để cô ở nhà.)

Luyện tập

Bài 1: Sử dụng kết cấu đảo ngữ nhằm viết lại các câu sau.

1.If you see John, please give him my best regards.

2. If you were khổng lồ earn a huge salary, what would you do with the money?

3. If he hadn’t squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. If she were lớn get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. If you need assistance, please let us know.

6. If he is accepted for the job, he will go out & celebrate.

7. If I hadn’t chosen khổng lồ learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. If it had been so strange, I would have remembered it.

9. If I were in your shoes, I would tell her the truth.

10. If he were promoted, his salary would double.

Bài 2: Viết lại các câu bên dưới đây

1. Jack woke up late so he missed the bus. (Đổi qua If)

2. My mother’s health improves because she exercises daily. (Đổi qua If)

3. The cinema ticket is expensive, that’s why I don’t buy it. (Đổi qua If)

4. We can win the championship if we avoid bad injuries. (Đổi qua Without)

5. You should hurry up if you don’t want lớn miss the train. (Đổi qua Otherwise)

6. If she had her laptop with her, she would email me. (Đổi qua đảo ngữ If)

7. But for his advice, I couldn’t solve this math problem. (Đổi qua If)

8. If she has a temperature, she will see the doctor. (Đổi qua hòn đảo ngữ If)

9. If you don’t want your parents to lớn be angry, you must go home before 10 pm. (Đổi qua Otherwise)

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes if we didn’t have this washing machine. (Đổi qua Without)

Đáp án

Bài 1:

1. Should you see John, please give him my best regards.

2. Were you to lớn earn a huge salary, what would you bởi vì with the money?

3. Had he not squandered all his savings, he wouldn’t be poor now.

4. Were she to lớn get wind of the situation, she would definitely be devastated.

5. Should you need assistance, please let us know.

6. Should he be accepted for the job, he will go out and celebrate.

7. Had I not chosen to lớn learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now.

8. Had it been so strange, I would have remembered it.

9. Were I in your shoes, I would tell her the truth.

10. Were he to lớn be promoted, his salary would double

Bài 2:

1. If Jack hadn’t woken up late, he wouldn’t have missed the bus.

2. If my mother didn’t exercise daily, her health couldn’t improve.

3. If the cinema ticket were not expensive, I would buy it.

4. We can win the championship without bad injuries.

5. You must hurry up otherwise we will miss the train.

6. Should she have her máy tính with her, she would email me.

7. If it weren’t for his advice, I couldn’t solve this math problem.

8. Should she have a temperature, she will see the doctor.

9. You must go trang chủ before 10 pm otherwise your parents will be angry.

10. We couldn’t wash all our clothes within a few minutes without this washing machine.

Tổng kết

Thông qua bài viết phía trên, bạn học có thể thấy các cấu tạo câu viết lại câu điều kiện rất bổ ích và nhiều dạng. Bởi vì thế, tác giả mong muốn các trả lời và cách áp dụng đã được nêu trong bài viết trên để giúp đỡ người học áp dụng được cấu trúc ngữ pháp viết lại câu đk một cách kết quả nhất.Ngoài ra, bạn học bao gồm thể xem thêm các khoá học tập IELTS và TOEIC trên Anh Ngữ ZIM.

Tài liệu tham khảo

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/if

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/conditionals-other-expressions-unless-should-as-long-as

Câu đk là một cấu trúc ngữ pháp được thực hiện rất thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh, mặc dù vẫn còn một số bạn vẫn chưa biết cách thực hiện và phân biệt các loại điều kiện. Gọi được điều đó, cfldn.edu.vn vn sẽ tổng hợp kim chỉ nan và giải pháp viết lại câu điều kiện trong giờ Anh. Hy vọng bài viết này để giúp đỡ ích cho những bạn.

*

Định nghĩa câu đk trong tiếng Anh (Conditional sentences)

Câu đk được dùng để làm nêu lên một mang thiết về một sự việc, mà vấn đề đấy chỉ xẩy ra khi điều kiện được kể tới xảy ra. Câu đk gồm có 2 phần (2 mệnh đề):– Mệnh đề (MĐ) nêu điều kiện (còn được gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện– Mệnh đề nêu tác dụng là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains – I will stay at home. MĐ đk – MĐ bao gồm (Nếu trời mưa – tôi đang ở nhà.)Hai mệnh đề sinh hoạt trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau: ví như mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không bắt buộc dấu phẩy, ngược lại thì phải tất cả dấu phẩy sinh hoạt giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn đang vượt qua kỳ thi nếu khách hàng học tập siêng chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)Các các loại câu điều kiện:

TypeFormsUsage
0 If + S + V (s/es), S+ V (s/es) hoặc câu mệnh lệnh
1 If + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + Vo Điều kiện rất có thể xảy ra làm việc hiẹn trên ỏ tương lai
2 If + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ Vo  Điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại
3 If + S + Had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved Điều kiện không tồn tại thật trong quá khứ
Điều kiện kết hợp If + S + had + V3/Ved or S + would + Vo

Cách viết lại câu đk trong giờ Anh

1) Dạng phân tách động từ

Ở lever cơ phiên bản thông thường tín đồ ta chia một vế cho bản thân rồi nên các bạn chỉ bài toán quan sát xem đó là các loại mấy mà vận dụng công thức mang đến đúng.

Ví dụ: If I meet him, I (give) him this book.Nhìn thấy câu đề cho bên if là thì hiện tại nên ta biết đó là một số loại 1 yêu cầu ta chia loại 1: If meet him, I will give him this book.Cũng bao gồm trường phù hợp hơi nặng nề hơn là tín đồ ta sẽ đóng ngoặc cả nhị bên. Trong trường hòa hợp này trước tiên các bạn xem sự việc có phải xảy ra ở thừa khứ không, Nếu buộc phải thì chia các loại 3, nếu không tồn tại dấu hiệu nào của thừa khứ thì các bạn phải dịch nghĩa: ví như thấy không có chức năng hoặc khó có chức năng xảy ra thì dùng một số loại 2, nếu có chức năng xảy ra thì dùng loại 1.

Ví dụ: If he (go) there yesterday, he (meet) her.Thấy có tín hiệu của quá khứ (yesterday) đề xuất ta chia loại 3:If you went there yesterday, you will meet him.I (go) there if I (be) you.Không có dấu hiệu quá khứ phải ta dịch nghĩa: … ví như tôi là các bạn => chuyện ko thể xảy ra nên dùng các loại 2:I would go there if I were you.

2) Dạng viết lại câu cần sử dụng IF

Dạng này fan ta sẽ mang lại 2 câu hiếm hoi hoặc nối cùng nhau bằng những chữ như: so = that’s why (vì thế), because (bởi vì)Đối cùng với dạng này nếu những em thấy:– cả 2 câu đều chia thì tương lai thì dùng các loại 1 (không phủ định)– Một bên hiện tại, một mặt tương lai / lúc này thì dùng một số loại 2 (phủ định)– Nếu tất cả quá khứ trong những số ấy thì dùng nhiều loại 3 (phủ định)– Ghi chú:– bao phủ định là câu gồm not thì bọn họ dùng không có not và ngược lại– Nếu có because thì nhằm if ngay vị trí because– Nếu bao gồm so, that’s why thì để if ngược với vị trí của chúng.

Ví dụ: I will go there. I will buy you a cat.=> If I go there, I will buy you a cat.I can’t go out because it is sunny.=> If it weren’t sunny, I could go out. (người ta can thì mình dùng, không biến thành will)

3) Dạng viết lại câu thay đổi từ if sang sử dụng unless

Unless sẽ cụ vào chỗ chữ if, quăng quật not, vế kia giữ nguyên.

Ví dụ: If you don’t speak loudly, he won’t hear.Unless….=> Unless you speak loudly, he won’t hear.

4) Dạng viết lại câu đổi từ without sang cần sử dụng if

Dùng if…. Not…., bên kia giữ nguyên (tùy theo nghĩa mà gồm câu cụ thể)

Ví dụ:Without your help, I wouldn’t pass the exam. (không tất cả sự góp đỡ của bạn ,…)If you didn’t help, I wouldn’t pass the exam. (nếu các bạn không giúp,…)Without water, we would die. (không có nước,…)If there were no water, we would die. (nếu không tồn tại nước,..)

5) Dạng viết lại câu đổi từ Or, otherwise sang sử dụng if

Dạng này hay có cấu tạo là câu trách nhiệm +or, otherwise + S will…Cách có tác dụng như sau:If you don’t (viết lại, quăng quật or, otherwise)

Ví dụ: Hurry up,or you will be late. (nhanh lên, ví như không các bạn sẽ trễ)If you don’t hurry, you will be late. (nếu các bạn không cấp tốc lên,bạn sẽ trễ)

6) Dạng viết lại câu đổi từ But for sang dùng if

Dùng : if it weren’t for nuốm cho but for,phần còn sót lại giữ nguyên
Các dạng câu điều kiện ám chỉ:Provided (that), providing (that) (miễn là ) = if
In case = phòng khi