Cách Viết Báo Cáo Trong Kinh Doanh 2023, Just A Moment

-

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP liên tiếp hướng dẫn lập, trình bày report tài thiết yếu doanh nghiệp nhỏ và vừa qua bài viết sau đây:

>> giải đáp lập, trình bày report tài bao gồm doanh nghiệp bé dại và vừa 2023 (Phần 13)

>> trả lời lập, trình bày report tài chính doanh nghiệp nhỏ dại và vừa 2023 (Phần 12)


Bài viết liên tục hướng dẫn lập, trình bày report tài chủ yếu doanh nghiệp nhỏ dại và vừa năm 2023 theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC. Trong bài này sẽ lý giải lập với trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).

Bạn đang xem: Cách viết báo cáo trong kinh doanh 2023

1. Nội dung và kết cấu report tài chính

a) report kết quả chuyển động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp, bao hàm kết trái từ hoạt động kinh doanh chủ yếu và kết quả từ các chuyển động tài thiết yếu và vận động khác của doanh nghiệp.

b) report kết quả hoạt động kinh doanh gồm bao gồm 5 cột:

- Cột số 1: những chỉ tiêu báo cáo.

- Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng.

- Cột số 3: Số hiệu khớp ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được biểu đạt chỉ tiêu trên phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính.

- Cột số 4: Tổng số gây ra trong kỳ report năm.

- Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

2. đại lý lập báo cáo tài chính

- Căn cứ report kết quả chuyển động kinh doanh của năm trước.

- căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể trong kỳ dùng cho các tài khoản từ nhiều loại 5 đến một số loại 9.

Toàn văn file Word Thông tư hướng dẫn cơ chế kế toán năm 2023

Hướng dẫn lập, trình bày report tài chủ yếu doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 (Ảnh minh họa – nguồn từ Internet)

3. Văn bản và cách thức lập những chỉ tiêu trong report kết quả vận động kinh doanh

3.1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số gây ra bên có của tài khoản 511 vào kỳ báo cáo.

Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ tạo ra từ các giao dịch nội cỗ đều nên loại trừ.

Chỉ tiêu này không bao hàm các loại thuế con gián thu, như thuế giá trị gia tăng (kể cả thuế giá bán trị ngày càng tăng nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi ngôi trường và những loại thuế loại gián thu khác.

3.2. Các khoản bớt trừ lợi nhuận (Mã số 02)

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vào năm, bao gồm: các khoản khuyến mãi thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, hàng phân phối bị trả lại trong kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số vạc sinh bên Nợ thông tin tài khoản 511 đối ứng với bên Có những tài khoản 111, 112, 131, trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế con gián thu, phí tổn mà doanh nghiệp không được hưởng phải nộp chi tiêu nhà nước (được kế toán ghi giảm lệch giá trên sổ kế toán tài khoản 511) do những khoản này về bản chất là những khoản thu hộ nhà nước, không thuộc doanh thu nên ko được xem là khoản giảm trừ doanh thu.

3.3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này đề đạt số doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bđs đầu tư, doanh thu cung ứng dịch vụ và doanh thu khác sẽ trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu yêu mến mại, giảm ngay hàng bán, hàng phân phối bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.

3.4. Giá bán vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá chỉ vốn của hàng hóa, bđs nhà đất đầu tư, giá bán vốn của thành phẩm đã bán, trọng lượng dịch vụ đang cung cấp, ngân sách khác được xem vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm ngay vốn hàng cung cấp trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là lũy kế số tạo nên bên tất cả của thông tin tài khoản 632 trong kỳ báo cáo đối ứng mặt Nợ của tài khoản 911.

Khi đơn vị chức năng cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản giá chỉ vốn hàng cung cấp phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều đề xuất loại trừ.

3.5. Roi gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (Mã số 20)

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư chi tiêu và hỗ trợ dịch vụ với mức giá vốn hàng buôn bán phát sinh trong kỳ báo cáo. Ví như số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc đối kháng (...).

Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11.

3.6. Doanh thu hoạt động tài bao gồm (Mã số 21)

Chỉ tiêu này đề đạt doanh thu vận động tài chủ yếu thuần tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là lũy kế số vạc sinh bên Nợ của thông tin tài khoản 515 đối ứng cùng với bên có tài khoản 911 trong kỳ báo cáo.

Khi đơn vị cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, những khoản doanh thu vận động tài bao gồm phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều bắt buộc loại trừ.

3.7. Giá thành tài bao gồm (Mã số 22)

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay cần trả, túi tiền liên quan tới việc cho thuê phiên bản quyền, chi tiêu hoạt động liên doanh,... Gây ra trong kỳ report của doanh nghiệp.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số tạo nên bên tài giỏi khoản 635 đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 trong kỳ báo cáo.

Khi đơn vị cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản chi tiêu tài bao gồm phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều yêu cầu loại trừ.

3.8. Giá cả lãi vay mượn (Mã số 23)

Chỉ tiêu này bội nghịch ánh giá cả lãi vay phải trả được tính vào ngân sách tài bao gồm trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào số liệu chi tiết về giá thành lãi vay mượn trên thông tin tài khoản 635 vào kỳ báo cáo.

3.9. Bỏ ra phí thống trị kinh doanh (Mã số 24)

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí thống trị kinh doanh tạo nên trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số phát sinh bên gồm của thông tin tài khoản 642, đối ứng với mặt Nợ của thông tin tài khoản 911 vào kỳ báo cáo.

3.10. Lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh (Mã số 30)

Chỉ tiêu này phản ảnh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ báo cáo. Tiêu chuẩn này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ cùng (+) Doanh thu hoạt động tài thiết yếu trừ (-) ngân sách chi tiêu tài chính, bỏ ra phí thống trị kinh doanh phát sinh trong kỳ báo cáo. Trường hợp số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đối kháng (...).

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + Mã số 21 - Mã số 22 - Mã số 24.

3.11. Thu nhập cá nhân khác (Mã số 31)

Chỉ tiêu này bội nghịch ánh các khoản thu nhập cá nhân khác, tạo ra trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào tổng số vạc sinh mặt Nợ của thông tin tài khoản 711 (sau khi trừ phần các khoản thu nhập khác từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định) đối ứng với bên có của tài khoản 911 vào kỳ báo cáo.

Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán tài sản thắt chặt và cố định thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng chào bán tài sản thắt chặt và cố định cao hơn giá chỉ trị còn sót lại của tài sản cố định và giá thành thanh lý.

Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, những khoản các khoản thu nhập khác tạo nên từ các giao dịch nội bộ đều đề xuất loại trừ.

3.12. Chi phí khác (Mã số 32)

Chỉ tiêu này đề đạt tổng các khoản giá cả khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào tổng số tạo ra bên có của thông tin tài khoản 811 “Chi chi phí khác” (sau khi trừ phần ngân sách khác từ bỏ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định) đối ứng với mặt Nợ của thông tin tài khoản 911 vào kỳ báo cáo.

Xem thêm: Hướng dẫn cách mở paint trong win 10 (4 cách cho bạn), 4 cách mở paint trong win 7, 8, 10 hay nhất

Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định và thắt chặt thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định nhỏ dại hơn giá bán trị sót lại của tài sản cố định và thắt chặt và giá thành thanh lý.

Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, những khoản ngân sách khác tạo nên từ các giao dịch nội bộ đều nên loại trừ.

3.13. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập cá nhân khác (sau khi đã trừ thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp tính theo phương thức trực tiếp) với chi tiêu khác tạo ra trong kỳ báo cáo. Nếu như số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32.

3.14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (Mã số 50)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số roi kế toán thực hiện trong năm report của doanh nghiệp trước lúc trừ ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp từ chuyển động kinh doanh, chuyển động khác gây ra trong kỳ báo cáo. Ngôi trường hợp doanh thu thuần nhỏ tuổi hơn giá bán vốn hàng phân phối thì được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (...). Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

3.15. Chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51)

Chỉ tiêu này phản bội ánh chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phạt sinh trong thời hạn báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tạo nên bên tài năng khoản 821 đối ứng với mặt Nợ thông tin tài khoản 911 hoặc địa thế căn cứ vào số vạc sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên có tài năng khoản 911 trong kỳ report (trường hợp này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (...)).

3.16. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (Mã số 60)

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng số roi thuần (hoặc lỗ) sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trường đoản cú các buổi giao lưu của doanh nghiệp (sau khi trừ giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) phạt sinh trong thời hạn báo cáo. Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc đơn (...).

Mã số 60 = Mã số 50 - Mã số 51.

Quý người sử dụng xem tiếp >> lý giải lập, trình bày báo cáo tài thiết yếu doanh nghiệp nhỏ dại và vừa 2023 (Phần 15)

Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu khôn xiết quan trọng, nó giúp cho những nhà đầu tư chi tiêu hay chủ doanh nghiệp nắm được tình hình của người tiêu dùng để trường đoản cú đó giới thiệu những quyết định kịp thời. Vậy báo cáo tài chính là gì? Cách nộp báo cáo tài chính qua mạng ra sao? Hãy cùng ứng dụng kế toán Easy
Books tìm kiếm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

*

1. Report tài chính là gì?

Theo biện pháp tại Khoản 1, Điều 3, luật pháp Kế toán số 88/2015/QH13, report tài đó là hệ thống tin tức kinh tế, tài chủ yếu của đơn vị kế toán, được trình bày theo chủng loại biểu công cụ tại chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và chế độ kế toán.

Nói biện pháp khác, report tài chủ yếu giúp cung cấp thông tin về tình trạng tài chính, sale và những luồng tiền giấy doanh nghiệp. Theo pháp luật, tất cả các công ty lớn trực nằm trong ngành, thành phần tài chính đều phải khởi tạo và trình bày report tài chủ yếu (BCTC) năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị chức năng trực thuộc, bên cạnh BCTC năm thì buộc phải BCTC tổng phù hợp (hợp nhất) vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị chức năng trực thuộc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc bên nước và doanh nghiệp niêm yết trên thị phần chứng khoán ở bên cạnh làm BCTC năm thì phải tạo BCTC thân niên độ (báo cáo quý -trừ quý IV).

2. Lưu ý khi lập report tài chính và nộp report tài chính qua mạng

*

Khi lập báo cáo tài chính, những kế toán viên phải xác minh rõ doanh nghiệp của bản thân thuộc chế độ kế toán nào nhằm từ đó hoàn toàn có thể áp dụng bí quyết khai báo cáo tài chính chuẩn xác một cách chuẩn chỉnh xác, tránh đầy đủ sai sót rất có thể xảy ra.

Căn cứ theo những quy đinh của quy định Việt Nam hiện hành thì chế độ kế toán cho những doanh nghiệp siêu nhỏ dại sẽ được áp dụng theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tứ 133/2016/TT-BTC; còn chế độ kế toán cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được vận dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Trong đó:

– các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ dại được xác minh là các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên các khoản thu nhập tính thuế và phương thức theo xác suất % bên trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

– những doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (bao có cả công ty lớn quy mô khôn xiết nhỏ) được xác định là hầu như doanh nghiệp thuộc hầu như lĩnh vực, phần nhiều thành phần tài chính theo vẻ ngoài của pháp luật về việc cung ứng doanh nghiệp quy mô nhỏ dại và vừa trừ doanh nghiệp lớn Nhà nước, doanh nghiệp vày Nhà nước cài đặt trên một nửa vốn điều lệ, doanh nghiệp đại chúng theo công cụ của pháp luật về bệnh khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo lý lẽ tại Luật hợp tác và ký kết xã.

Như vậy, việc khai và nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải vâng lệnh quy định sau:

– các doanh nghiệp vô cùng nhỏ, nhỏ dại hay vừa thì đều rất có thể áp dụng nộp báo cáo tài bao gồm năm theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC.

– riêng biệt đối những doanh nghiệp bự sẽ vận dụng nộp báo cáo tài thiết yếu năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

3. Biện pháp nộp report tài chủ yếu qua mạng

*

Trước lúc nộp report tài bao gồm qua mạng thì cỗ tài thiết yếu phải được kết xuất tệp tin XML, kế toán rất có thể làm trên ứng dụng HTKK hoặc phần mềm cung ứng kế toán có cung cấp xuất file XML.

Các bước cụ thể hướng dẫn biện pháp nộp báo cáo tài chủ yếu qua mạng như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK bởi mã số thuế của doanh nghiệp, chọn báo cáo tài chính sau đó chọn bộ báo cáo tài thiết yếu theo thông tư 200 hoặc thông bốn 133.

Chú ý: Nếu công ty làm report tài chính theo thông tư 133 dành cho bạn vừa và nhỏ sẽ có 2 mẫu report tài thiết yếu đó là mẫu mã 01a và mẫu 01b

Mẫu 01a: sẽ trình bày tài sản cùng nợ phải trả trên report tài chủ yếu theo tính thanh toán giảm dần.

Mẫu 01b: sẽ trình bày thành thời gian ngắn và nhiều năm hạn

Riêng báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ trình bày theo tính thanh toán giảm dần.

Sau kia trình bày báo cáo tài thiết yếu trên ứng dụng HTKK, sau khi hoàn thành các tiêu chí hoàn thành report tài bao gồm thì kết xuất ra file XML với tìm một chỗ để lưu lại file mang lại dễ nhớ để khi nộp dễ dàng tìm thấy,

Bước 2: sau khoản thời gian đã làm xong report tài chủ yếu thì tiếp sau là cách nộp report tài thiết yếu qua mạng.

Truy cập vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn và triển khai đăng nhập xem xét khi đăng nhập mã số thuế thêm đuôi quốc lộ thì lệnh new được tiến hành đó là điều kiện bắt buộc và xem xét nhớ gặm chữ ký kết số token vào lắp thêm tính.

Nếu doanh nghiệp nộp lần đầu ( đầu tiên trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc doanh nghiệp mới thành lập) hoặc chuyển chế độ kế toán thì phải đăng ký mới nộp được báo cáo tài chính qua mạng.

Nếu doanh nghiệp đã đăng ký rồi thì bỏ lỡ bước đk và chọn khai thuế và tiến hành nộp báo cáo tài chính qua mạng.

Để biết doanh nghiệp đã đk những tờ khai như thế nào thực hiện các bước sau để kiểm soát nhé.

Sau khi triển khai đăng nhập trang web vào mục khai thuế chọn đăng ký tờ khai lúc đó hệ thống sẽ hiện tại ra list những tờ khai cơ mà doanh nghiệp vẫn đăng ký.

Nếu chưa đăng ký tờ khai thì kế toán thực hiện đăng ký tờ khai để nộp báo cáo tài bao gồm qua mạng như sau:

Bấm chọn mục khai thuế, lựa chọn mục đăng ký tờ khai bấm đk thêm tờ khai.

Sau đó chọn mục report tài chính và lựa chọn mẫu tờ khai report tài chủ yếu mà doanh nghiệp áp dụng chọn năm cùng chọn thường xuyên chọn chấp nhận.

Như vậy là vẫn đăng ký xong xuôi tờ khai report tài chủ yếu và hoàn toàn có thể nộp report tài chính qua mạng

4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

*

Theo điều 109 Thông bốn 200/2014/TT-BTC luật pháp về thời hạn nộp BCTC ví dụ như sau:

4.1 Đối với công ty lớn nhà nước:

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

+ Đơn vị kế toán nên nộp báo cáo tài chủ yếu quý chậm nhất là đôi mươi ngày, kể từ ngày hoàn thành kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước muộn nhất là 45 ngày;

+ Đơn vị kế toán tài chính trực nằm trong doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp Nhà nước nộp report tài thiết yếu quý cho doanh nghiệp mẹ, Tổng doanh nghiệp theo thời hạn do doanh nghiệp mẹ, Tổng công ty quy định.

– Thời hạn nộp report tài thiết yếu năm:

+ Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài thiết yếu năm chậm nhất là 30 ngày, tính từ lúc ngày hoàn thành kỳ kế toán năm; Đối với doanh nghiệp mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán tài chính trực trực thuộc Tổng doanh nghiệp nhà nước nộp report tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng doanh nghiệp theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

4.2 Đối với những loại doanh nghiệp khác

– Đơn vị kế toán tài chính là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh đề xuất nộp báo cáo tài chủ yếu năm chậm nhất là 30 ngày, tính từ lúc ngày xong xuôi kỳ kế toán năm;

+ Đối với những đơn vị kế toán tài chính khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán tài chính trực trực thuộc nộp report tài chính năm cho đơn vị chức năng kế toán cấp cho trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp cho trên quy định.

Trên đây, Easy
Books đã khiến cho bạn tìm gọi về “Cách nộp báo cáo tài bao gồm qua mạng”. Hi vọng thông tin này hữu ích tới quý chúng ta đọc.

Mọi vướng mắc xin vui lòng tương tác tới Phần mềm kế toán Easy
Books qua số hotline: 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên của Soft
Dreams luôn luôn hân hạnh được giao hàng Quý khách hàng.

———————————

Phần mềm kế toán tài chính Easy
Books – NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

Easy
Books đáp ứng một cách đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chủ yếu kế toán cho những doanh nghiệp theo thông bốn 200/2014/TT-BTC với 133/2016/TT-BTC.Đưa ra chú ý cho kế toán tài chính khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm cùng không tuân thủ các phương pháp kế toán.Tất cả thiên tài và hệ thống report của ứng dụng được xây dựng dựa vào quy chuẩn chung của cục Tài chính.Easy
Books nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có biến đổi về chế độ kế toán, thuế, nghị định, thông tư.Đánh giá hiệu quả kinh doanh cụ thể và tối giản thao tác, giảm thời hạn nhập liệu triệu chứng từ mang đến kế toán.

—————–