Cách Tính Kết Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp 2023 (Phần 14)

-

(Chinhphu.vn) - Từ ng&#x
E0;y 1/4, Tổng Cục Thống k&#x
EA; tiến h&#x
E0;nh tổng điều tra doanh nghiệp năm 2023.Số liệu tích lũy từ khảo sát được áp dụng để tính một vài chỉ tiêu quan trọng

Số liệu thu thập từ điều tra được thực hiện để tính một vài chỉ tiêu quan lại trọng

Cuộc điều tra được tiến hành nhằm mục đích thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã/liên hiệp hợp tác ký kết xã (gọi bình thường là doanh nghiệp) ship hàng công tác quản lí lý, điều hành, review và dự đoán tình hình kinh tế - xã hội, lập chủ yếu sách, kế hoạch cải cách và phát triển của cục bộ nền tài chính và từng địa phương.

Bạn đang xem: Cách tính kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 2023

Số liệu thu thập từ điều tra được thực hiện để tính một số chỉ tiêu đặc biệt như: chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng thành phầm trên địa bàn tỉnh, tp trực thuộc tw (GRDP) năm 2022, những chỉ tiêu thống kê không giống thuộc khối hệ thống tài khoản non sông và các chỉ tiêu thống kê của những chuyên ngành kinh tế.

Kết quả từ khảo sát doanh nghiệp năm 2023 cũng khá được dùng để soạn "Sách trắng công ty lớn năm 2023" với "Sách trắng hợp tác và ký kết xã năm 2023"; update cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của những cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp; Và đáp ứng nhu mong của các đối tượng người tiêu dùng dùng tin khác.


Đơn vị khảo sát

Doanh nghiệp là tổ chức mang tên riêng, tài giỏi sản, có trụ sở giao dịch, được ra đời hoặc đăng ký thành lập và hoạt động và chịu sự điều chỉnh của vẻ ngoài Doanh nghiệp; Luật hợp tác và ký kết xã/Liên hiệp hợp tác xã, những quỹ tín dụng thanh toán nhân dân hoạt động theo Luật hợp tác xã và những doanh nghiệp được thành lập, chịu đựng sự kiểm soát và điều chỉnh bởi các Luật chăm ngành như: điều khoản Bảo hiểm, Luật triệu chứng khoán, …

Chi nhánh hạch toán độc lập:

Là đơn vị chức năng trực ở trong của doanh nghiệp, có trọng trách thực hiện toàn thể hoặc 1 phần chức năng của người sử dụng kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền;

Có mã số thuế riêng rẽ 13 số; có con dấu riêng; tài khoản bank riêng, sử dụng hóa solo và báo cáo tài chính sử dụng hóa solo tại đưa ra nhánh; thẳng kê khai thuế tại chi nhánh; tất cả tổ chức bộ máy kế toán; trường đoản cú lập với nộp báo cáo tài thiết yếu tại đưa ra nhánh.

Tập đoàn, tổng doanh nghiệp gồm 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có vận động hạch toán toàn ngành (bao bao gồm 03 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của bộ Quốc phòng).


Ngành thống kê lại khi thực hiện Điều tra công ty năm 2023 cần đảm bảo an toàn các yêu thương cầu: triển khai đúng các nội dung nguyên lý trong phương án điều tra.

Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không trùng chéo cánh với các khảo sát khác; bảo mật thông tin tích lũy từ các đối tượng điều tra theo nguyên lý của phương tiện Thống kê; làm chủ và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chính sách hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Kết quả khảo sát phải đáp ứng nhu cầu yêu mong của người dùng tin trong và ngoài nước; đảm bảo tính đối chiếu quốc tế.

Điều tra công ty lớn năm 2023 được triển khai trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố

Điều tra công ty lớn năm 2023 được thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương đối với các doanh nghiệp lớn có chuyển động sản xuất sale thuộc tất cả các ngành trong khối hệ thống ngành kinh tế Việt nam (VSIC 2018) trừ 3 ngành (do đối tượng khảo sát không phân phát sinh trong số ngành này): Ngành O - hoạt động của Đảng cùng sản, tổ chức chính trị - buôn bản hội, thống trị nhà nước, bình an quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - buổi giao lưu của các tổ chức triển khai và cơ quan quốc tế; Ngành T - chuyển động làm mướn các công việc trong các gia đình, sản xuất thành phầm vật hóa học và thương mại & dịch vụ tự chi tiêu và sử dụng của hộ gia đình.

Đơn vị điều tra gồm: 64 tập đoàn, Tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác và ký kết xã (sau phía trên gọi bình thường là doanh nghiệp) và những chi nhánh hạch toán tự do trực trực thuộc doanh nghiệp.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra thực hiện nay điều tra toàn bộ (áp dụng đối với toàn cục doanh nghiệp nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề chế tạo kinh doanh, lao động, công dụng sản xuất kinh doanh) kết phù hợp với điều tra chọn mẫu (áp dụng đối với các công ty được lựa chọn mẫu điều tra nhằm mục đích không ngừng mở rộng nội dung điều tra, giao hàng tính các chỉ tiêu siêng ngành, giúp nâng cấp chất lượng khảo sát nhất là so với các thắc mắc phức tạp, chuyên sâu).

Điều tra công ty năm 2023 sử dụng cách thức điều tra gián tiếp

Điều tra công ty lớn năm 2023 sử dụng phương pháp điều tra loại gián tiếp thông qua hiệ tượng thu thập thông tin trực tuyến.

Các đối kháng vị điều tra thực hiện đưa tin trên Trang thông tin điện tử khảo sát doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ tin tức thống kê - Cục TTDL).

Thời kỳ tích lũy thông tin so với các tiêu chuẩn của cuộc điều tra là số liệu năm 2022. Các chỉ tiêu tích lũy theo thời kỳ như: công dụng sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng hàng hóa sản xuất và một số chỉ tiêu khác.

Do đặc thù quy mô rất khác nhau nên những địa phương trong toàn quốc có thời hạn tiến hành điều tra khác nhau.

Điều tra công ty lớn năm 2023 thu thập các tin tức sau:

- thông tin nhận dạng: thông tin định danh của đơn vị chức năng điều tra; ngành vận động sản xuất, khiếp doanh; loại hình doanh nghiệp; các đại lý trực trực thuộc của doanh nghiệp;

- tin tức về lao động và thu nhập của tín đồ lao động: Số lao động; thu nhập cá nhân của tín đồ lao động;

- thông tin về kết quả, túi tiền sản xuất khiếp doanh: hiệu quả hoạt động, ngân sách chi tiêu sản xuất tởm doanh; vốn đầu tư; sản lượng cấp dưỡng của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; những chỉ tiêu thống kê siêng ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê đất nước phân tổ theo khối hệ thống ngành kinh tế Việt nam giới và hệ thống ngành thành phầm Việt Nam;

- tin tức về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thương mại & dịch vụ của doanh nghiệp.Theo Tổng cục Thống kê, nhằm triển khai kết quả cuộc Tổng khảo sát này, công tác sẵn sàng cho khảo sát được thực hiện rất khẩn trương theo như đúng quy trình, phương pháp đã đưa ra như: chọn mẫu, cập nhật danh sách đơn vị điều tra; thanh tra rà soát doanh nghiệp tăng mới trong những năm 2022; tuyển chọn đo lường viên và khảo sát viên thống kê; Tập huấn nghiệp vụ và phía dẫn sử dụng phần mềm...

Về chọn mẫu, cập nhật danh sách đơn vị chức năng điều tra, Cục thu thập dữ liệu nhà trì phối phù hợp với các đơn vị chức năng liên quan chọn mẫu những đơn vị điều tra; chủ trì phối phù hợp với Cục thống kê rà soát, update đơn vị khảo sát phục vụ công tác tích lũy thông tin.

Cả nước có tầm khoảng 1045 nghìn đơn vị điều tra

Cục Thống kê cấp cho tỉnh triển khai rà soát doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 tại địa phận tỉnh, thành phố.

Tiến hành xác minh những thông tin chủ yếu có liên quan gồm: thương hiệu doanh nghiệp, địa chỉ, mô hình doanh nghiệp, ngành tởm tế, tình trạng hoạt động vui chơi của doanh nghiệp và một vài thông tin khác để làm cơ sở khẳng định đơn vị điều tra cho cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023 và giao hàng cho quy trình triển khai phiếu khảo sát web-form (phiếu điều tra trực tuyến).

Dự kiến, tổng số đơn vị chức năng trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi cả nước có khoảng chừng 1045 nghìn đơn vị chức năng điều tra.

Huy động khoảng tầm 7000 điều tra viên và hơn 2000 đo lường và tính toán viên trong khâu tích lũy thông tin trên địa bàn

Đồng thời, viên Thống kê nhà trì tuyển chọn giám sát và đo lường viên, Điều tra viênphục vụ công tác thu thập thông tin của cuộc điều tra.

Điều tra viên tất cả trách nhiệm cung ứng tài khoản (tên đăng nhập với mật khẩu) tới solo vị khảo sát để thực hiện cung cấp thông tin; hướng dẫn cung cấp thông tin trên phiếu điều tra và kiểm tra, triển khai xong phiếu điều tra của các đơn vị được cắt cử thực hiện.

Giám ngay cạnh viên thực hiện các bước giám liền kề các hoạt động và cung ứng chuyên môn cho điều tra viên vào quá triển khai điều tra.

Trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023, ngành Thống kê huy động khoảng 7000 điều tra viên và hơn 2000 thống kê giám sát viên trong khâu tích lũy thông tin trên địa bàn.

Về tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm, ở cấp cho trung ương, Cục thu thập dữ liệu phối hợp với các đơn vị liên quan lại đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và chỉ dẫn sử dụng ứng dụng cho thống kê giám sát viên, công chức của những đơn vị ở trong Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Cục Thống kê với giảng viên cấp tỉnh trong 2 ngày. Ở cung cấp tỉnh tổ chức triển khai tập huấn thẳng cho giám sát viên và điều tra viên thời hạn tập huấn là 01 ngày.

Hiện, đang đi vào thời điểm tích lũy thông tin khảo sát doanh nghiệp năm 2023, các Cục những thống kê tỉnh, tp trực thuộc tw đang tích cực lãnh đạo thực hiện tại công tác tích lũy thông tin trên địa bàn, bảo vệ tiến độ và quality thông tin thu thập.

Dự kiến, quý II/2024, sẽ chào làng kết quả bao gồm thức khảo sát doanh nghiệp năm 2023./.

Đầu năm mới tết đến là thời gian mà các doanh nghiệp bắt tay vào triển khai tổng kết công dụng kinh doanh 1 năm vừa qua, làm căn cứ xác minh đường hướng chiến lược cho năm mới. Trong nội dung bài viết này Stringee
X đang chia sẽ tới bạn mẫu report kết quả sale nội bộ tiên tiến nhất theo luật pháp hiện hành.

1. Mẫu report kết quả sale nội cỗ là gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh nội cỗ là văn phiên bản được doanh nghiệp lập ra để report về tình hình sale nội cỗ của tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động thu chi, lợi nhuận, lose lỗ tạo nên trong thừa trình hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ về công dụng kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức triển khai là căn cứ để lập report tài bao gồm cuối năm của bạn để gửi mang lại cơ quan công ty nước có thẩm quyền cùng là căn cứ để triển khai các nhiệm vụ bắt buộc với đơn vị nước.

Xem thêm: Cách Thiết Kế Trang Web Site Chuyên Nghiệp, Hướng Dẫn Tạo Website

Báo cáo nội cỗ về công dụng kinh doanh của người sử dụng là căn cứ để lập report tài chủ yếu cuối năm của bạn gửi mang đến cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền cùng là địa thế căn cứ để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc với nhà nước.

Tùy theo tính chất và nội dung các bước người lập report kết quả marketing nội bộ có thể là trưởng phòng khiếp doanh, trưởng chống tài chính, kế toán, trưởng phòng kế hoạch sẽ lập report kết quả kinh doanh nội bộ theo yêu mong của người quản lý, người có quyền lực cao công ty.

Báo cáo này thường được lập vào thời điểm sau khi hoàn thành một năm tài bao gồm hoặc sản phẩm quý, mỗi tháng tuỳ doanh nghiệp.

*

2. Báo cáo kết quả sale nội bộ để gia công gì?

Một bản báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ được lập ra với mục tiêu giúp đến nhà quản lý nắm được tình hình ở nút cơ bản trong chuyển động kinh doanh của bạn trong khoảng thời hạn đó. Từ đó có thể dự dự báo về lợi nhuận nhưng doanh nghiệp sẽ sở hữu được sau này sắp tới.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ giúp cho các các chủ sở hữu, nhà chi tiêu nắm được rõ ràng họ tìm kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, đánh giá chuyển động kinh doanh tất cả đang đi đúng hướng hay là không và mức độ sử dụng kết quả những mối cung cấp lực, nguyên vật liệu đầu vào mà bản thân công ty đã đầu tư.

Như vậy một bản báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ nhằm mục đích giúp cho công ty đưa ra những lý thuyết phát triển cố gắng thể, bao gồm những đưa ra quyết định mới về câu hỏi cải thiện, phát triển hoặc xử lý các yếu tố trong hoạt động sản xuất, sale giúp cho tác dụng kinh doanh tốt hơn.

*

3. Mẫu báo cáo kết quả marketing nội bộ mới nhất

Mẫu report kết quả kinh doanh nội bộ rất có thể được lập phụ thuộc vào biểu mẫu report theo luật pháp tại thông tứ 200/2014/TT-BTC như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG gớm DOANH

Năm 2022

Đơn vị tính:…………

CHỈ TIÊU

số

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

01

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Lệch giá thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)

10

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11)

20

6. Doanh thu vận động tài chính

21

7. Ngân sách tài chính

22

– vào đó: giá thành lãi vay

23

8. Ngân sách chi tiêu bán hàng

25

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

10 lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh

30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)

30

11. Thu nhập cá nhân khác

31

12. Giá cả khác

32

13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 – 32)

40

14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)

50

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

16. Giá thành thuế TNDN hoãn lại

52

17. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60=50 – 51 – 52)

60

18. Lãi cơ bản trên cp (*)

70

19. Lãi suy bớt trên cổ phiếu (*)

71

(*) Chỉ áp dụng tại doanh nghiệp cổ phần.

4. Giải thích ý nghĩa sâu sắc một số chỉ tiêu trên báo cáo

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Nội dung

1

Doanh thu bán sản phẩm (BH) và hỗ trợ dịch vụ

01

Phản ánh tổng lợi nhuận (DT) bán hàng hóa, thành phẩm, doanh thu hỗ trợ dịch vụ với DT khác trong kỳ báo cáo.

2

Các khoản giảm trừ DT

02

Phản ánh các khoản được ghi giảm trừ vào tổng DT, bao gồm các khoản ưu tiên thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán, hàng phân phối bị trả lại vào kỳ báo cáo.

3

DT thuần về bh và cung ứng dịch vụ

10

Phản ánh DT bán hàng hóa, thành phẩm, DT hỗ trợ dịch vụ cùng DT khác vẫn trừ các khoản giảm trừ trong kỳ báo cáo.

4

Giá vốn mặt hàng bán

11

Phản ánh tổng giá vốn của sản phẩm hóa, túi tiền sản xuất của thành phẩm đang bán, giá thành trực tiếp của cân nặng dịch vụ xong đã cung ứng trong kỳ báo cáo.

5

LN gộp về bảo hành và cung ứng dịch vụ

20

Phản ánh số chênh lệch giữa DT thuần về BH, kết quả và cung ứng dịch vụ với cái giá vốn hàng chào bán phát sinh trong kỳ báo cáo.

6

DT vận động TC

21

Phản ánh DT hoạt động TC thuần gây ra trong kỳ báo cáo.

7

Chi chi phí TC

22

Phản ánh tổng túi tiền TC, bao gồm tiền lãi vay buộc phải trả, ngân sách góp vốn liên doanh, liên kết,… tạo nên trong kỳ báo cáo.

Chi tầm giá lãi vay

23

Phản ánh chi phí lãi vay nên trả được xem vào giá cả TC trong kỳ báo cáo.

8

Chi giá thành BH

25

Phản ánh tổng bỏ ra phí bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã hỗ trợ phát sinh trong kỳ báo cáo.

9

Chi phí cai quản DN

26

Phản ánh tổng chi phí làm chủ DN gây ra trong kỳ báo cáo.

10

LN thuần từ chuyển động kinh doanh

30

Phản ánh KQHĐKD của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

11

Thu nhập khác

31

Phản ánh các khoản thu nhập cá nhân khác, phát sinh trong kỳ báo cáo.

12

Chi chi phí khác

32

Phản ánh tổng những khoản ngân sách khác gây ra trong kỳ báo cáo.

13

LN khác

40

Phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác với túi tiền khác gây ra trong kỳ báo cáo.

14

Tổng LN kế toán trước thuế

50

Phản ánh tổng cộng LN kế toán triển khai trước khi trừ ngân sách thuế thu nhập dn trong kỳ báo cáo.

15

Chi chi phí thuế TNDN hiện nay hành

51

Phản ánh chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong kỳ báo cáo.

16

Chi tổn phí thuế TNDN hoãn lại

52

Phản ánh ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại tạo ra trong kỳ báo cáo.

17

LN sau thuế thu nhập DN

60

Phản ánh tổng số LN thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ bỏ các vận động (sau lúc trừ giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) gây ra trong kỳ báo cáo.

18*

Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu

70

Phản ánh lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu, chưa tính đến các công gắng được thiết kế trong tương lai có công dụng pha loãng quý hiếm cổ phiếu.

19*

Lãi suy bớt trên cổ phiếu

71

Phản ánh lãi suy bớt trên cổ phiếu, bao gồm tính đến sự tác động của các công cầm trong tương lai rất có thể được đổi khác thành cổ phiếu và trộn loãng cực hiếm cổ phiếu.

Tạm kết

Việc sử dụng mẫu báo cáo kết quả sale hàng tháng tốt theo năm giúp chủ doanh nghiệp thuận lợi nắm bắt tình trạng của doanh nghiệp, từ kia có các chiến lược kinh doanh tương xứng giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế tuyên chiến và cạnh tranh trên thị trường.