HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG 2023

-

Thông tứ 200/2014/TT-BTC của bộ Tài bao gồm về câu hỏi hướng dẫn phía dẫn chính sách kế toán Doanh nghiệpTrong doanh nghiệp thêm vào công tác thống trị chi phí cấp dưỡng và tính ngân sách cho các thành phầm nhập kho là 1 trong những khâu rất quan trọng, phức tạp. Để giúp các kế toán có thể nắm bắt và làm rõ hơn về giá thành sản xuất cửa hàng chúng tôi xin chỉ dẫn hướng dẫn về cách hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất sản phẩm
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:– khi xuất nguyên liệu chính, vật tư phụ, nhiên liệu cho phân xưởng cấp dưỡng để cung cấp sản phẩm, ghi:Nợ TK 621 – ngân sách chi tiêu NVL trực tiếp
Có TK 152 – Nguyên liệu, thiết bị liệu.– khi xuất vật tư để dùng chung cho phân xưởng tiếp tế hay giao hàng cho công tác cai quản phân xưởng, ghi:Nợ TK 627 – chi tiêu sản xuất chung
Có TK 152 – Nguyên liệu, đồ dùng liệu.– lúc tính ra tiền lương yêu cầu trả cho công nhân thẳng sản xuất, công nhân giao hàng và nhân viên làm chủ phân xưởng, ghi:Nợ TK 622 – ngân sách nhân công trực tiếp
Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất chung
Có TK 334 – phải trả CNV.– khi trích bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn được tính vào chi phí sản xuất tởm doanh, ghi:Nợ TK 622 – giá cả nhân công trực tiếp
Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung
Có TK 338 – cần trả nên nộp khác.– khi trích hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần được trừ vào chi phí lương buộc phải trả của cán cỗ công nhân viên, ghi:Nợ TK 334 – buộc phải trả CNVCó TK 338 – đề xuất trả nên nộp khác.– khi xuất công cụ, pháp luật cho phân xưởng sản xuất, ghi:Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung
Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.– Trường hòa hợp giá trị lao lý dụng gắng xuất dùng có giá trị lớn rất cần phải tính vào giá thành sản xuất ghê doanh của không ít kỳ không giống nhau, ghi:(1) Nợ TK 142 /242 – chi phí trả trước
Có TK 153 – Công cụ, khí cụ (100% giá chỉ trị).(2) Nợ TK 627 – chi tiêu sản xuất chung
Có TK 142/ 242 – chi phí trả trước (theo mức phân chia cho từng kỳ).– Khấu hao TSCĐ đang cần sử dụng ở phân xưởng sản xuất, ghi:Nợ TK 627 – giá cả sản xuất chung
Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.– Đối cùng với các giá cả khác có tương quan gián tiếp đến buổi giao lưu của phân xưởng thêm vào như ngân sách chi tiêu sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, giá cả điện nước, tiếp khách, ghi:Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung
Có TK 111, 112, 331.– khi trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép của công nhân thêm vào trực tiếp nhân viên làm chủ phân xưởng vào kỳ kế toán, ghi:Nợ TK 622 – ngân sách chi tiêu NC trực tiếp
Nợ TK 627 – chi tiêu SX chung
Có TK 335 – chi phí phải trả.– khi trích trước túi tiền sửa chữa phệ tài sản cố định đang dùng ởphân xưởng sản xuất, ghi:Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung
Có TK 335 – chi phí phải trả.BÚT TOÁN CUỐI KỲ1. Trường đúng theo hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyêna) Cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sau từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí, ghi:Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, sale dở dang
Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng phân phối (phần giá thành NVL trên mức bình thường)Có TK 621 – chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp.b) Cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển chi tiêu nhân công trực tiếp theo từng đối tượng người sử dụng tập hợp bỏ ra phí, ghi:Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang
Nợ TK 632 – giá vốn hàng cung cấp (chi phí nhân công trên mức bình thường)Có TK 622 – ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp.c) Trường thích hợp mức sản phẩm thực tế thêm vào ra cao hơn nữa hoặc bằng công suất bình thường thì cuối kỳ, kế toán tiến hành việc tính toán, phân bổ và kết gửi toàn bộ giá thành sản xuất chung (chi phí tiếp tế chung chuyển đổi và giá thành sản xuất tầm thường cố định) đến từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí, ghi:Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, sale dở dang
Có TK 627 – giá thành sản xuất chung.d) Trường đúng theo mức thành phầm thực tế thêm vào ra thấp rộng công suất bình thường thì kế toán buộc phải tính và xác định giá cả sản xuất chung cố định và thắt chặt phân ngã vào ngân sách chi tiêu chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo mức năng suất bình thường. Khoản giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia (không tính vào ngân sách chi tiêu sản phẩm số chênh lệch thân tổng số chi tiêu sản xuất chung cố định thực tế phát sinh mập hơn giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt tính vào chi tiêu sản phẩm) được ghi nhận vào giá bán vốn hàng cung cấp trong kỳ, ghi:Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, marketing dở dang
Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng buôn bán (phần ngân sách chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ vào túi tiền sản phẩm)Có TK 627- giá thành sản xuất chung.đ) Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất mướn ngoài gia công nhập lại kho, ghi:Nợ TK 152 – Nguyên liệu, thứ liệu
Có TK 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang.e) Trị giá sản phẩm hỏng không thay thế sửa chữa được, người tạo ra thiệt hại sản phẩm hỏng đề nghị bồi thường, ghi:Nợ TK 138 – cần thu không giống (1388)Nợ TK 334 – buộc phải trả tín đồ lao động
Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.g) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất, sale dài cơ mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công thẳng và giá cả sản xuất phổ biến sang TK 154, khi xác minh được chi tiêu nguyên liệu, đồ dùng liệu, chi tiêu nhân công trực tiếp quá trên mức bình thường và chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định không tính vào chi tiêu sản phẩm, kế toán phản ánh túi tiền nguyên liệu, trang bị liệu, giá cả nhân công vượt trên mức bình thường và giá thành sản xuất chung cố định không phân chia (không được xem vào trị giá bán hàng tồn kho) mà phải tính vào giá chỉ vốn hàng phân phối của kỳ kế toán, ghi:Nợ TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán
Có TK 154 – ngân sách sản xuất, sale dở dang (trường hợp đang kết chuyển giá cả từ TK 621, 622, 627 sang trọng TK 154).h) ngân sách chi tiêu sản phẩm thực tiễn nhập kho trong kỳ, ghi:Nợ TK 155 – Thành phẩm
Có TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang.i) trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng chi tiêu và sử dụng nội bộ ngay hoặc tiếp tục xuất dùng cho hoạt động XDCB không qua nhập kho, ghi:Nợ những TK 641, 642, 241Có TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang.k) ngôi trường hợp sau thời điểm đã xuất kho vật liệu đưa vào sản xuất, nếu cảm nhận khoản tách khấu thương mại dịch vụ hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng phân phối (kể cả những khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm ngay trị bên mua phải thanh toán) tương quan đến nguyên liệu đó, kế toán ghi giảm giá cả sản xuất marketing dở dang đối với phần khuyến mãi thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán được hưởng tương xứng với số NVL sẽ xuất dùng làm sản xuất sản phẩm dở dang:Nợ những TK 111, 112, 331,….Có TK 154 – giá cả sản xuất kinh doanh dở dang (phần ưu đãi thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán tốt hưởng tương xứng với số NVL đang xuất dùng để sản xuất sản phẩm dở dang)Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).l) Kế toán sản phẩm sản xuất thử:– Các giá cả sản xuất sản phẩm thử được tập hòa hợp trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) thành phầm sản xuất thử, ghi:Nợ những TK 111, 112, 131Có TK 154 – chi tiêu sản xuất sale dở dang
Có TK 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp (nếu có).– Kết gửi phần chênh lệch giữa giá thành sản xuất thử và số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử:+ Nếu giá cả sản xuất thử cao hơn nữa số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi đội giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Có TK 154 – ngân sách sản xuất sale dở dang.+ Nếu túi tiền sản xuất thử nhỏ tuổi hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi giảm ngay trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng, ghi:Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất sale dở dang
Có TK 241 – XDCB dở dang.m) trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không triển khai nhập kho mà chuyển nhượng bàn giao thẳng cho người mua hàng (sản phẩm điện, nước…), ghi:Nợ TK 632 – giá vốn sản phẩm bán
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 2023

2. Trường thích hợp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:a) vào cuối kỳ kế toán, căn cứ vào tác dụng kiểm kê thực tế, khẳng định trị giá thực tế chi phí sản xuất, marketing dở dang và triển khai việc kết chuyển, ghi:Nợ TK 154 – giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang
Có TK 631 – túi tiền sản xuất.b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:Nợ TK 631 – giá thành sản xuất
Có TK 154 – ngân sách sản xuất, marketing dở dang.ST

Tài khoản 154 ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang hay được dùng để phản ánh, đối chiếu tổng hợp về ngân sách chi tiêu sản xuất, sale nhằm ship hàng cho câu hỏi tính toán ngân sách chi tiêu sản phẩm, thương mại dịch vụ tại doanh nghiệp áp dụng thường xuyên phương thức hạch toán, kê khai mặt hàng tồn kho. Để rất có thể nắm bắt những nguyên tắc, cơ cấu, nội dung bí quyết hạch toán tài khoản 154 ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang theo thông bốn 200, mời độc giả theo dõi bài viết của MISA Me
Invoice.

*
*

1. Nguyên tắc tài khoản 154 chi phí sản xuất, sale dở dang

– Đối với điều 27 trên thông tứ 200/2014/TT-BTC phát hành vào ngày 22 tháng 12 năm năm trước về cơ chế kế toán doanh nghiệp khí cụ về tk 154. Lúc hạch toán, kê khai thông tin tài khoản 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang cần đảm bảo những hình thức sau.

– thông tin tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính ngân sách sản phẩm, thương mại & dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương thức kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê thời hạn trong hạch toán hàng tồn kho, thông tin tài khoản 154 chỉ đề đạt giá trị thực tế của sản phẩm, thương mại dịch vụ dở dang cuối kỳ.

– tài khoản 154 “Chi giá tiền sản xuất, marketing dở dang” phản nghịch ánh giá thành sản xuất, sale phát sinh vào kỳ; giá cả sản xuất, marketing của trọng lượng sản phẩm, dịch vụ kết thúc trong kỳ; ngân sách chi tiêu sản xuất, sale dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của các chuyển động sản xuất, kinh doanh chính, phụ cùng thuê ngoài tối ưu chế trở thành ở những doanh nghiệp phân phối hoặc ở những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Thông tin tài khoản 154 cũng phản bội ánh chi tiêu sản xuất, marketing của các vận động sản xuất, gia công chế biến, hoặc hỗ trợ dịch vụ của những doanh nghiệp thương mại, nếu bao gồm tổ chức các loại hình hoạt động này.

– túi tiền sản xuất, marketing hạch toán trên tài khoản 154 nên được chi tiết theo địa điểm phát sinh ngân sách (phân xưởng, thành phần sản xuất, đội sản xuất, công trường,…); theo loại, đội sản phẩm, hoặc chi tiết, thành phần sản phẩm; theo từng loại hình dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

– giá thành sản xuất, sale phản ánh trên tài khoản 154 bao gồm những giá cả sau:

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;Chi phí tổn nhân công trực tiếp;Chi phí sử dụng máy xây đắp (đối với vận động xây lắp);Chi phí thêm vào chung. 

– giá cả nguyên liệu, vật liệu, giá thành nhân công quá trên mức thông thường và giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ không được xem vào cực hiếm hàng tồn kho mà bắt buộc tính vào giá chỉ vốn hàng chào bán của kỳ kế toán. 

– Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển giá cả sản xuất chung cố định vào túi tiền chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo nút công suất bình thường (Có TK 627, Nợ TK 154). Trường đúng theo mức thành phầm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường thì kế toán đề xuất tính với xác định ngân sách sản xuất chung thắt chặt và cố định phân té vào ngân sách chi tiêu chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo mức hiệu suất bình thường. Khoản giá cả sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia (không tính vào ngân sách sản phẩm) được ghi thừa nhận vào giá bán vốn hàng cung cấp trong kỳ (Có TK 627, Nợ TK 632). Ngân sách chi tiêu sản xuất chung biến hóa được phân bổ hết vào ngân sách chi tiêu chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo giá cả thực tế vạc sinh.

– không hạch toán vào thông tin tài khoản 154 những chi phí sau:

Chi phí chào bán hàng;Chi phí làm chủ doanh nghiệp;Chi phí tài chính;Chi mức giá khác;Chi chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;Chi sự nghiệp, chi dự án;Chi chi tiêu xây dựng cơ bản;Các khoản chi được trang trải bởi nguồn khác.

2. Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 154

Để diễn đạt được nội dung của tk 154 về ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang. Kết cấu và ngôn từ được phản bội ánh cụ thể qua phía 2 bên nợ và gồm như sau:

2.1. Đối với bên nợ

– Các chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng thứ thi công, giá cả sản xuất tầm thường phát sinh vào kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm và giá thành thực hiện nay dịch vụ;

– Các chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, giá cả sử dụng đồ vật thi công, chi tiêu sản xuất phổ biến phát sinh vào kỳ tương quan đến chi tiêu sản phẩm xây lắp công trình hoặc chi tiêu xây gắn thêm theo giá khoán nội bộ;

– Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang vào cuối kỳ (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

2.2. Đối với bên có

– ngân sách chi tiêu sản xuất thực tiễn của thành phầm đã chế tạo dứt nhập kho, đưa đi bán, chi tiêu và sử dụng nội cỗ ngay hoặc sử dụng ngay vào chuyển động XDCB;

– ngân sách chi tiêu sản xuất sản phẩm xây lắp ngừng bàn giao từng phần, hoặc tổng thể tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho bạn nhận thầu chủ yếu xây gắn (cấp bên trên hoặc nội bộ); hoặc chi tiêu sản phẩm xây lắp kết thúc chờ tiêu thụ;

– chi tiêu thực tế của cân nặng dịch vụ đã xong cung cấp cho cho khách hàng;

– Trị giá bán phế liệu thu hồi, giá trị thành phầm hỏng không sửa chữa thay thế được;

– Trị giá chỉ nguyên liệu, vật dụng liệu, mặt hàng hoá gia công hoàn thành nhập lại kho;

– bội phản ánh ngân sách nguyên thiết bị liệu, giá thành nhân công vượt trên mức bình thường và túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ không được tính vào trị giá bán hàng tồn kho mà bắt buộc tính vào giá chỉ vốn hàng buôn bán của kỳ kế toán. Đối với doanh nghiệp cung ứng theo solo đặt hàng, hoặc doanh nghiệp lớn có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài mà hàng kỳ kế toán đang kết chuyển ngân sách chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định vào TK 154 cho đến lúc sản phẩm xong xuôi mới xác định được giá thành sản xuất chung cố định không được xem vào trị giá chỉ hàng tồn kho mà cần hạch toán vào giá bán vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

– Kết chuyển giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang thời điểm đầu kỳ (trường hợp công ty lớn hạch toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ: ngân sách chi tiêu sản xuất, sale còn dở dang cuối kỳ

3. Cách thức vận dụng tài khoản 154

Căn cứ vào những phép tắc kế toán thông tin tài khoản 154 và những tài khoản khác bao gồm liên quan, cùng rất kết cấu câu chữ phản ánh của thông tin tài khoản 154, MISA Me
Invoice
xin đề xuất những chỉ dẫn đối với cách thức vận dụng thông tin tài khoản 154 giữa những ngành gớm doanh.

3.1. Trong lĩnh vực công nghiệp

– Trong thông tin tài khoản 154 giá cả sản xuất, marketing dở dang được vận dụng trong phân phối công nghiệp nhằm để tổng hợp ngân sách chi tiêu sản xuất và suy nghĩ giá thành thành phầm của các xưởng, bộ phận sản xuất, chế tạo sản phẩm. đầy đủ doanh nghiệp có thuê mặt thứ tía gia công cũng sẽ được liệt kê chi phí này vào tài khoản 154.

– Những ngân sách được phản ảnh tại tài khoản 154 đối với ngành công nghiệp:

Chi giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho việc sản xuất, sản xuất sản phẩm;Chi chi phí nhân công trực tiếp cho câu hỏi sản xuất, chế tạo sản phẩm;Chi phí sản xuất chung ship hàng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm.

– Đối với những khâu phân phối có ngân sách chi tiêu phát sinh như phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo từng nhóm, giỏi loại thành phầm sẽ được hạch toán ở tk 154.

– hồ hết doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có thuê gia công bên ngoài chế biến, sản xuất, hay ship hàng cho vấn đề sản xuất cũng khá được tập hòa hợp tại tài khoản 154.

3.2. Phương thức kế toán một trong những giao dịch tài chính chủ yếu trong ngành công nghiệp

Đối với việc áp dụng được cách thức kế toán với những giao dịch đơn nhất tại ngành công nghiệp thì có chia thành 2 trường phù hợp hạch toán sau:

3.2.1. Trường hòa hợp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

– kế toán tài chính kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp theo đối tượng tập hợp túi tiền vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng bán (phần ngân sách NVL trên mức bình thường)

Có TK 621 – ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

– Kết chuyển chi tiêu nhân công trực tiếp sau nhóm đối tượng tập hợp ngân sách chi tiêu vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 632 – giá vốn hàng chào bán (chi mức giá nhân công trên mức bình thường)

Có TK 622 – túi tiền nhân công trực tiếp.

– Đối cùng với trường thích hợp sản xuất sản phẩm thực tế cao hơn hoặc bởi công suất bình thường thì kế toán thực hiện phân bổ túi tiền sản xuất tầm thường cho từng đối tượng người dùng tập hợp đưa ra phí:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Có TK 627 – ngân sách sản xuất chung.

– Đối với trường vừa lòng sản xuất sản phẩm thấp hơn công suất bình thường thì kế toán xác định ngân sách sản xuất chung cố định và thắt chặt phân ngã vào ngân sách chi tiêu chế trở thành cho từng đơn vị chức năng sản phẩm. Khoản ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định không phân chia được ghi dấn vào giá bán vốn bán hàng tại kỳ phân phối đó:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng phân phối (phần giá thành sản xuất chung cố định không phân chia vào giá cả sản phẩm)

Có TK 627- giá thành sản xuất chung.

– giá trị nguyên vật liệu thuê tối ưu ngoài được nhập lại vào kho:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, trang bị liệu

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

– tín đồ gây thiệt sợ hãi tới sản phẩm, không thay thế sửa chữa được nên bồi thường:

Nợ TK 138 – đề nghị thu khác (1388)

Nợ TK 334 – yêu cầu trả tín đồ lao động

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

– công ty có chu kỳ luân hồi sản xuất dài nhưng mà ở trong kỳ kế toán đã kết chuyển túi tiền nguyên liệu, thứ liệu, giá cả nhân công, túi tiền sản xuất qua TK 154, kế toán tài chính phản ánh túi tiền nguyên liệu, đồ vật liệu, túi tiền nhân công quá trên mức bình thường và giá cả sản xuất chung cố định không phân bổ mà tính vào giá vốn bán sản phẩm của kỳ kế toán so với trường đúng theo vượt nút bình thường:

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng bán

Có TK 154 – ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang (trường hợp đã kết chuyển ngân sách từ TK 621, 622, 627 lịch sự TK 154).

– Giá thành phầm nhập kho trong kỳ:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – giá cả sản xuất, marketing dở dang.

– thành phầm được chế tạo ra chi tiêu và sử dụng nội bộ hoặc thực hiện cho vận động XDCB không nhập kho:

Nợ các TK 641, 642, 241

Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

– trường hợp không sở hữu và nhận được phân tách khấu thương mại hoặc tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàng tương quan tới nguyên liệu đó, kế toán thống kê ghi giảm ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang so với chiết khấu thương mại trong lúc đã xuất kho nguyên thứ liệu:

Nợ các TK 111, 112, 331,….

Có TK 154 – túi tiền sản xuất marketing dở dang

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

– Kế toán sản phẩm sản xuất thử, các ngân sách sản xuất thành phầm thử được tập thích hợp trên TK 154 như so với các thành phầm khác. Khi tịch thu hoặc thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

Nợ những TK 111, 112, 131

Có TK 154 – giá cả sản xuất marketing dở dang

Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp (nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa túi tiền sản xuất thử với số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất demo được chia làm hai ngôi trường hợp:

Nếu giá cả sản xuất thử cao hơn nữa số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi đội giá trị tài sản đầu tư xây dựng:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – giá thành sản xuất marketing dở dang.

Nếu chi tiêu sản xuất thử nhỏ hơn số thu hồi từ các việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán ghi giảm ngay trị tài sản đầu tư xây dựng:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất sale dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

– Sản xuất dứt đưa trực tiếp cho tất cả những người bán mà lại không qua nhập kho:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn sản phẩm bán

Có TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang.

3.2.2. Trường thích hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ

– xác định giá trị thực tiễn về giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang để triển khai kết chuyển căn cứ vào tác dụng kiểm kê thực tiễn vào vào cuối kỳ kế toán:

Nợ TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang

Có TK 631 – túi tiền sản xuất.

– Kết chuyển giá cả thực tế sản xuất, sale dở dang vào đầu kỳ:

Nợ TK 631 – chi tiêu sản xuất

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

3.3. Trong lĩnh vực nông nghiệp

– thông tin tài khoản 154 vận dụng trong nông nghiệp dùng để tổng hợp giá cả sản xuất với tính giá sản phẩm của chuyển động nuôi trồng, chế biến sản phẩm dịch vụ nông nghiệp. Tài khoản được hạch toán cụ thể theo từng ngành marketing nông nghiệp, địa điểm và từng loại món đồ nông nghiệp.

– túi tiền thực tế của thành phầm nông nghiệp được xem vào cuối vụ ngày thu hoạch. Thành phầm thu hoạch năm như thế nào thì tính giá cả năm đó.

– Đối cùng với ngành trồng trọt, ngân sách chi tiêu phải được hạch toán chi tiết theo 3 loại cây:

Cây ngắn ngày (lúa, khoai, sắn,…);Cây trồng một lượt thu hoạch những lần (dứa, chuối,…); Cây lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả,…).

Đối cùng với loại cây xanh 2 hoặc 3 năm mới thu hoạch thì phải địa thế căn cứ vào tình hình thực tế để ghi chép, làm phản ánh ví dụ từng loại giá thành của từng vụ.

– Không phản ánh vào tài khoản 154 cho nông nghiệp trồng trọt vào chi phí khai hoang, âu yếm cây nhiều năm trong thời kỳ XDCB, và những loại chi phí quản lý, hoạt động nông nghiệp khác.

– túi tiền sản xuất trồng trọt được hạch toán vào mặt nợ thông tin tài khoản 154 ngân sách sản xuất, sale dở dang theo từng đối tượng người dùng được tập hợp bỏ ra phí. Đối với một số loại giá thành liên quan tiền tới nhiều đối tượng người dùng hạch toán thì phản chiếu qua tài khoản riêng như ngân sách chi tiêu tiêu tưới, chi phí chuẩn bị đất đai,….

– bên trên cùng diện tích canh tác cơ mà trồng xen kẽ nhiều loại cây cối ngắn ngày khác biệt thì được tập thích hợp riêng và phân chia một biện pháp phù hợp.

– Đối với hầu như loại cây cối lâu năm, thì được hạch toán như quá trình đầu tư XDCB để xuất hiện TSCĐ thì tập hợp giá cả tại TK 241.

– Những chú ý khi hạch toán chi tiêu chăn nuôi tại tk 154:

Hạch toán ngân sách chi tiêu chăn nuôi phải cụ thể đối cùng với từng nhóm chuyển động chăn nuôi;Súc vật bé được sinh ra do do những súc đồ vật cơ bản nuôi phệ đẻ ra sau khi tách bóc mẹ thì được mở sổ chi tiết theo dõi chi phí thực tế.Đối với đầy đủ vật nuôi cơ bản khi đào thải, nuôi bự thì được hạch toán vào tk 154 theo giá chỉ trị sót lại của súc đồ cơ bản;Đơn vị tính chi phí trong ngành chăn nuôi là 1kg sữa tươi, 1 con bò tiêu chuẩn, chi tiêu 1kg làm thịt tăng, 1kg giết mổ hơi, túi tiền 1 ngày/con

 – túi tiền nguyên vật liệu vượt nút bình thường, giá thành chung không phân chia không được xem vào ngân sách sản phẩm nhưng mà hạch toán vào giá bán vốn bán hàng.

3.4. Phương pháp kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu trong ngành nông nghiệp

3.4.1. Trường vừa lòng hạch toán hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên

– kế toán tài chính kết chuyển ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp theo đối tượng người sử dụng tập hợp giá thành sản xuất vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng bán (phần ngân sách NVL trên mức bình thường)

Có TK 621 – chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

– kế toán tài chính kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp sau từng đối tượng người sử dụng tập hợp giá thành vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – giá vốn hàng cung cấp (chi chi phí nhân công trên mức bình thường)

Có TK 622 – chi phí nhân công trực tiếp.

– Kế toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất bình thường cho từng đối tượng người dùng vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – giá thành sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân chia vào túi tiền sản phẩm)

Có TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung.

Xem thêm: Cách hủy vé máy bay vietnam airline qua mạng, trọn bộ kinh nghiệm hủy vé máy bay từ a

– Trị giá sản phẩm phụ thu hồi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

– Trị giá chỉ phế liệu thu hồi, vật liệu thuê gia công ở ngoài gia công và nhập lại vào kho:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154 – ngân sách sản xuất, marketing dở dang.

– Trị giá gia súc nuôi phệ chuyển làm cho súc vật thao tác hoặc sinh sản:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (2116 )

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

– Giá thực tiễn sản xuất nntt nhập kho hoặc tiêu hao ngay:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

– thành phầm được sản xuất tiêu dùng nội cỗ không qua nhập kho:

Nợ những TK 641, 642, 241

Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

3.4.2. Trường phù hợp hạch toán hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ

Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở thông tin tài khoản 154 trong ngành Nông nghiệp tương tự như như so với ngành Công nghiệp.

3.5. Trong nghề dịch vụ

– Đối cùng với ngành dịch vụ, thông tin tài khoản 154 ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang được vận dụng để tổng hợp ngân sách chi tiêu (nguyên đồ dùng liệu, nhân công, ngân sách sản xuất) cùng tính giá cả của khối lượng dịch vụ đang làm.

– riêng biệt với ngành GTVT, thông tin tài khoản 154 dùng để tập hợp chi phí và tính túi tiền về đường vận tải đường bộ và vận tải đường bộ đường sắt. Thông tin tài khoản 154 vận dụng cho ngành GTVT bắt buộc mở chi tiết cho từng vận động theo từng công ty hoặc bộ phận kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải.

– nếu như trong quá trình vận chuyển, săm lốp bị hao mòn nhanh hơn so với mức khấu hao đầu xe nhiều lần thì bên cạnh vào giá thành vận sở hữu ngay lút xuất sử dụng mà bắt buộc chuyển sang khấu hao theo tháng. Mỗi tháng doanh nghiệp vận tải ô sơn được trích trước giá cả khấu hao săm lốp vào chi phí vận mua theo quy định cơ chế tài thiết yếu hiện hành.

– Phần chi tiêu về nguyên vật liệu, nhân công, ngân sách sản xuất vượt thừa mức thông thường thì sẽ không còn được tính vào chi phí sản phẩm mà bắt buộc hạch toán vào giá chỉ vốn bán sản phẩm trong kỳ.

– vận động kinh doanh du lịch, thông tin tài khoản được mở cụ thể đối cùng với từng hoạt động như trả lời du lịch, marketing vận cài đặt du lịch, marketing khách sạn,….

– vận động kinh doanh khách sạn, thông tin tài khoản được mở chi tiết tương từ như vận động du định kỳ từ thương mại & dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ, vui chơi, vui chơi giải trí và ship hàng khác.

3.6. Phương thức kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành dịch vụ

Riêng đối với phương thức kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu vào ngành thương mại & dịch vụ tương đương y như ngành công nghiệp. Trong khi vẫn còn một số chú ý khi các doanh nghiệp mở tài khoản 154 đến ngành thương mại & dịch vụ như sau:

– Kết chuyển chi phí thực tế của trọng lượng dịch vụ ngừng và gửi giao cho tất cả những người mua đang được xác định trong kỳ:

Nợ TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – chi phí sản xuất, sale dở dang.

– Các vận động dịch vụ được chi tiêu và sử dụng nội bộ:

Nợ những TK 641, 642

Có TK 154 – ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang.

3.7. Trong ngành xây dựng

– thông tin tài khoản 154 giá cả sản xuất, marketing dở dang được vận dụng trong ngành xây dựng áp dụng tính hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai liên tiếp và không áp dụng cho phương pháp hạch toán kiểm kê định kỳ. Thông tin tài khoản 154 được dùng làm tập hợp giá cả sản xuất, ghê doanh ship hàng cho câu hỏi tính giá cả sản phẩm xây đính thêm công nghiệp và dịch vụ thương mại xây lắp.

– Đối với giá thành nguyên đồ vật liệu, nhân công trực tiếp thừa mức thông thường và giá cả sản xuất chung cố định không phân bổ thì không được tính vào ngân sách chi tiêu sản phẩm mà đề nghị tính vào giá chỉ vốn bán sản phẩm trong kỳ.

– thông tin tài khoản 154 “chi tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang” trong nghề xây lắp có 4 thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

Tài khoản 1541 – Xây lắp: dùng để tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất thành phầm xây lắp cùng phản ánh giá chỉ trị thành phầm xây gắn dở dang cuối kỳ;Tài khoản 1542 – thành phầm khác: dùng làm tập hợp đưa ra phí, tính túi tiền sản xuất thành phầm khác với phản ánh giá chỉ trị thành phầm khác dở dang cuối kỳ;Tài khoản 1543 – Dịch vụ: dùng để làm tập hợp bỏ ra phí, tính giá thành dịch vụ cùng phản ánh ngân sách dịch vụ dở dang cuối kỳ;Tài khoản 1544 – đưa ra phí bảo hành xây lắp: dùng để làm tập hợp chi phí bh công trình xây dựng, gắn đặt thực tiễn phát sinh trong kỳ và quý hiếm công trình bh xây đính thêm còn dở dang cuối kỳ.

– Tập hợp giá cả sản xuất, tính giá cả sản phẩm xây đính thêm theo từng công trình, hạng mục và khoản mục ngân sách quy định cực hiếm xây gắn thêm bao gồm: giá thành vật liệu, giá cả chung, túi tiền của nhân công và ngân sách sử dụng máy xây cất xây lắp.

– túi tiền chung được tập hợp bên Nợ thông tin tài khoản 1541 “xây lắp”, bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp xây gắn được tập hợp bên nợ tài khoản 642 “chi phí thống trị doanh nghiệp”. Giá thành kết gửi tập hòa hợp vào bên nợ tài khoản 911 “xác định hiệu quả kinh doanh”.

– Chủ đầu tư chi tiêu bất động sản sử dụng thông tin tài khoản 154 này để tập hợp túi tiền xây dựng thành phẩm bất tỉnh sản. Nếu bđs nhà đất được xây dựng nên sử dụng cho nhiều mục đích khác biệt phải tuân thủ các qui định sau:

Nếu đủ địa thế căn cứ để hạch toán riêng rẽ hoặc xác minh tỷ trọng của phần giá cả xây dựng để cung cấp thì hạch toán bên trên TK 154 ngơi nghỉ phần ngân sách xây dựng thành phẩm bất tỉnh sản. Phần túi tiền xây dựng TSCĐ tuyệt BĐS chi tiêu thì phản chiếu trên tài khoản 241 là tạo cơ phiên bản dở dang.Nếu không hạch toán riêng hay khẳng định được tỷ trọng chi tiêu xây dựng cho những thành phần chế tạo thành thành quả BĐS đầu tư, TSCĐ thì kế toán tập hợp chi tiêu phát sinh gây ra trên tài khoản 241 về bài toán “đầu bốn xây dựng”. Khi bàn giao dự án, kế toán căn cứ vào cách thức sử dụng gia tài để kết chuyển giá cả đầu tư sao để cho phù hợp.

3.8. Phương thức kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng

3.8.1. Phương thức hạch toán tập hợp chi tiêu xây gắn (bên Nợ tài khoản 1541 “Xây lắp”):

– Đối cùng với hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật tư trực tiếp:

Chi phí nguyên liệu trực tiếp bao hàm giá trị thực tế, vật liệu phụ, các cấu khiếu nại hoặc phần tử rời, thiết bị liệu vận chuyển tham gia sản xuất thành sản phẩm hoặc cung cấp hoàn thành trọng lượng xây lắp.Nguyên tắc hạch toán: những nguyên vật liệu sử dụng cho xuất bản hạng mục công trình nào yêu cầu tính trực tiếp cho thành phầm hạng mục công trình đó trên cơ sở triệu chứng từ nơi bắt đầu đã báo số lượng thực tiễn sử dụng trước đó với theo giá kho nhập vào.Cuối kỳ hạch toán hoặc khi bàn giao dự án công trình khi hoàn thành cần kiểm kê lại số lượng vật liệu còn tồn cồn lại để ghi nhận bớt trừ chi phí.Trong điều kiện thực tế sản xuất xây đính không có thể chấp nhận được tính túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp mang đến từng dự án, công trình xây dựng hay hạng mục thì doanh nghiệp có thể áp dụng phương thức phân bổ vật tư cho từng đối tượng người dùng theo tiêu thức thích hợp lệ.Căn cứ vào bảng phân chia vật liệu đến công trình, khuôn khổ công trình:

Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, marketing dở dang (chi tầm giá vật liệu)

Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán (chi tổn phí NVL trực tiếp trên mức bình thường)

Có TK 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

– Hạch toán khoản mục ngân sách nhân công trực tiếp giống như hạch toán nhân lực trực tiếp sinh sống ngành công nghiệp.

– Hạch toán giá cả sử dụng sản phẩm thi công bao gồm chi phí những máy xây dựng thực hiện khối lượng công tác xây lắp bằng máy móc. Những các loại máy móc được giao hàng trong quá trình xây thêm là máy chuyển động bằng bộ động cơ hơi nước,diezen, xăng, điện,…

– ngân sách chi tiêu sử dụng máy thiết kế bao gồm: ngân sách thường xuyên và ngân sách chi tiêu tạm thời.

Chi phí liên tiếp cho hoạt động vui chơi của máy thi công, gồm: giá thành nhân công tinh chỉnh và điều khiển máy, giao hàng máy,chi phí tổn vật liệu, ngân sách công cụ, dụng cụ, ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ, ngân sách chi tiêu dịch vụ sở hữu ngoài, ngân sách chi tiêu khác bằng tiền.Chi phí tạm thời cho hoạt động của máy thi công, gồm: chi tiêu sửa chữa lớn máy xây đắp (đại tu, trung tu,…) ko đủ đk ghi tăng nguyên giá lắp thêm thi công; giá thành công trình trong thời điểm tạm thời cho máy xây cất (lều, lán, bệ, con đường ray chạy máy,…). Chi giá thành tạm thời của máy phát sinh trước được đề đạt qua tài khoản 242 sau đó bổ sung dần vào nợ tài khoản 632 “chi phí sử dụng máy thi công”. Nếu trường hợp đề nghị chi trả trước thì ghi có tài khoản 352 “dự phòng trả nợ cùng nợ tài khoản 632 “chi phí sử dụng máy thi công”.

– Tập hợp túi tiền và tính túi tiền về chi tiêu sử dụng máy xây cất phải hạch toán đơn nhất theo từng máy.

– địa thế căn cứ vào bảng phân bổ giá thành máy xây đắp cho từng hạng mục, dự án công trình , công trình:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng chào bán (số giá thành trên nấc bình thường)

Có TK 623 – ngân sách sử dụng máy thi công.

– Hạch toán khoản mục giá cả sản xuất thông thường phản ánh chi phí sản xuất của đội, nhóm công trường thi công xây dựng bao hàm lương nhân viên quản lý xưởng, đội, nhóm, khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tiền lương, khấu hao TSCĐ dùng phổ biến họa hễ của đội, team và hầu như loại giá cả khác tạo nên trong kỳ:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 153, 214, 242, 334, 338,…

– xác minh số dự phòng trả về bảo hành công trình xây lắp:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất chung

Có TK 352 – dự phòng phải trả.

– gần như loại giá thành phát sinh sửa chữa, bảo hành công trình, dự án kế toán đề nghị ánh vào các tài khoản có tương quan sau:

Nợ TK 621 – chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Nợ TK 622 – giá cả nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 – túi tiền sử dụng thiết bị thi công

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338,…

– Kết chuyển chi tiêu thực tế trong kỳ về nguyên trang bị liệu, nhân công trực tiếp, túi tiền sử dụng trang thiết bị thi công, giá thành sản xuất chung liên quan tới những hoạt động sửa chữa bh công trình xây lắp để tổng hợp ngân sách và tính giá bảo hành thể hiện vào thời điểm cuối kỳ:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, marketing dở dang

Có TK 621 – giá cả nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp

Có TK 623 – chi tiêu sử dụng sản phẩm công nghệ thi công

Có TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung.

– các bước sửa chữa bh dự án công trình xây dựng xây lắp dứt bàn giao đến khách hàng:

Nợ TK 352 – dự trữ phải trả

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

– thời gian bảo hành, thay thế sửa chữa công trình hết thời gian sử dụng nhưng ngân sách chi trả đến việc bh bị chênh lệch cần hoàn nhập:

Nợ TK 352 – dự trữ phải trả

Có TK 711 – các khoản thu nhập khác.

– căn cứ vào bảng phân bổ giá thành sản xuất phổ biến để phân chia kết chuyển ngân sách sản xuất chung cho các dự án, hạng mục, công trình xây dựng có liên quan:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng cung cấp (phần giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia không tính vào chi phí công trình xây lắp)

Có TK 627 – chi phí sản xuất chung.

3.8.2. Cách thức hạch toán cùng kết chuyển chi phí xây lắp

– địa thế căn cứ vào các ngân sách hợp đồng ko thể thu hồi được ghi nhận ngay vào kỳ:

Nợ TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán

Có TK 154 – giá thành sản xuất, sale dở dang.

– chi tiêu liên quan liêu trực tiếp tới hợp đồng rất có thể giảm nếu có khoản thu ngoại trừ luồng không bao gồm trong doanh thu ký trong hợp đồng.

– Nhập kho nguyên vật liệu khi vừa xong xuôi hợp đồng:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư (theo giá chỉ gốc)

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

– phế liệu thu hồi nhập kho:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật tư (theo giá hoàn toàn có thể thu hồi)

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

– vật liệu thừa hoặc đồ liệu tịch thu không qua nhập kho mà buôn bán ngay mang đến khách hàng, kế toán đề đạt qua các khoản thu phân phối vật liệu, ghi dấn giảm đưa ra phí:

Nợ những TK 111, 112, 131,… (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp (33311)

Có TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

– các khoản thanh lý sản phẩm công nghệ móc, thiết bị thi công chuyên được dùng cho dự án công trình hợp đồng tạo khác với TSCĐ trích đủ khấu hao theo nguyên giá bán ngay khi xong xuôi hợp đồng:

 + đề đạt số bỏ túi thanh lý trang bị móc, lắp thêm thi công, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (33311)

Có TK 154 – ngân sách sản xuất, sale dở dang.

+ bội nghịch ánh ngân sách thanh lý sản phẩm công nghệ móc, thứ (nếu có), ghi:

Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112,…

+ Ghi bớt TSCĐ đang khấu hao hết là thiết bị móc, thiết bị xây đắp chuyên sử dụng đã thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình.

Căn cứ vào chi phí sản xuất thành phầm xây thêm thực tế dứt xác định đã chào bán hoặc bàn giao cho khách hàng thầu chính nội bộ.

+ trường hợp chuyển nhượng bàn giao cho mặt A:

Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán

Có TK 154 – ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang (1541).

+ trường hợp thành phầm xây lắp kết thúc chờ buôn bán (xây dựng nhà để bán,…) hoặc thành phầm xây lắp dứt nhưng không bàn giao, địa thế căn cứ vào ngân sách sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ bán:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – giá thành sản xuất, marketing dở dang (1541).

+ Trường hợp bàn giao thành phầm xây lắp hoàn thành cho công ty nhận thầu chính xây lắp:

Nợ TK 336 – cần trả nội bộ (3368)

Có TK 154 – giá thành sản xuất, sale dở dang (1541).

4. Lâm thời kết

Trên đó là những bí quyết hạch toán thông tin tài khoản 154 “chi phí tổn sản xuất, sale dở dang” vận dụng cho từng ngành hàng ghê doanh. Hy vọng qua bài viết của MISA Me
Invoice sẽ giúp đỡ doanh nghiệp vận dụng hợp lý.