CHI TIẾT CÁCH TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2021, CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG BHXH MỘT LẦN NHƯ THẾ NÀO

-

(NLĐO) - người lao đụng có thời hạn đóng bảo đảm xã hội không đủ một năm thì mức hưởng bảo đảm xã hội 1 lần được tính bằng 22% của những mức chi phí lương tháng sẽ đóng bảo đảm xã hội, mức tối đa bằng 2 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.


Trường đúng theo nào được nhận bảo hiểm thôn hội 1 lần?

NLĐ thâm nhập BHXH có yêu ước thì được hưởng BHXH một lần nếu như thuộc một trong các trường hòa hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo hiện tượng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc không đủ 15 năm đóng góp BHXH đối với lao động cô gái là người hoạt động chuyên trách hoặc không chăm trách sinh sống xã, phương, thị trấn) cùng không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Bạn đang xem: Cách tính bảo hiểm xã hội 2021

- NLĐ gia nhập BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH từ nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà không đủ 20 năm đóng BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người hiện nay đang bị mắc một trong những bệnh nguy hại đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, lây lan HIV đã đưa sang tiến trình AIDS và những căn bệnh khác theo quy định của bộ Y tế.

- NLĐ ở trong một trong số trường hợp dưới đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi vấn đề mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân bài bản quân team nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan liêu nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu tận hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân team nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân ship hàng có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu vẫn theo học thừa hưởng sinh hoạt phí.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được xem theo số năm vẫn đóng bảo hiểm xã hội, cứ từng năm được tính như sau:

- 1,5 mon mức trung bình tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội cho trong thời hạn đóng trước năm 2014.


*

- 2 tháng mức bình quân tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội cho trong thời điểm đóng từ thời điểm năm 2014 trở đi;

- NLĐ có thời hạn đóng bảo đảm xã hội không đủ 1 năm thì nấc hưởng bảo đảm xã hội 1 lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội, mức về tối đa bằng 02 mon mức bình quân tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội.

Riêng NLĐ là sĩ quan, quân nhân bài bản quân team nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; tín đồ làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sỹ quân nhóm nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu vẫn theo học thừa kế sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì nút hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đang đóng, mức buổi tối đa bởi 02 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội.

Cách tính bảo đảm xã hội 1 lần năm 2022

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2022 được tiến hành theo phương pháp tại Điều 19Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Cụ thể, số tiền bảo đảm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời hạn đóng BHXH sau năm 2014).


*

Trong đó:

- thời gian đóng bảo đảm xã hội có tháng lẻ thì từ là 1 - 6 tháng được tính là nửa năm, từ bỏ 7 - 11 mon được tính là 1 trong năm.

Xem thêm: Những Cách Yêu Lãng Mạn Trong Tình Yêu, 13 Cách Trở Thành Người Lãng Mạn

- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội.

Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xem như sau:

Mbqtl = (Số mon đóng bảo hiểm xã hội x tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội x Mức kiểm soát và điều chỉnh hàng năm) : Tổng số mon đóng bảo đảm xã hội

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trình làng cách tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi tính tiền tận hưởng BHXH một lượt như sau:


*
Mục lục bài bác viết

Đối cùng với trường phù hợp tham gia BHXH bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức tận hưởng BHXH một lần được xem theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho trong thời điểm đóng trước năm 2014;

- 02 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH cho trong thời gian đóng từ thời điểm năm 2014 trở đi;

- trường hợp thời gian đóng BHXH không đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng vẫn đóng BHXH, mức về tối đa bởi 02 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với trường phù hợp tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 77 Luật bảo đảm xã hội năm trước thì mức hưởng BHXH một lần được xem theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 mon mức bình quân thu nhập tháng đóng góp BHXH cho trong thời điểm đóng trước năm 2014;

- 02 mon mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH cho trong thời gian đóng từ năm 2014 trở đi;

- trường hợp thời hạn đóng BHXH không đủ 1 năm thì mức tận hưởng BHXH bằng số tiền vẫn đóng, mức buổi tối đa bởi 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó, cách tính mức trung bình tiền lương tháng/thu nhập mon được khẳng định như sau:

Bước 1: khẳng định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng sẽ đóng BHXH

Người lao hễ yêu cầu nhận BHXH 1 lần năm 2022 thì khẳng định mức kiểm soát và điều chỉnh theo
Thông tứ 36/2021/TT-BLĐTBXH như sau:

- Đối với người đóng BHXH bắt buộc

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

- Đối với những người đóng BHXH từ nguyện

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mức điều chỉnh

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Bước 2: Tính chi phí lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1

=

Tiền lương/thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH

X

Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng

X

Số tháng sẽ tham gia theo từng giai đoạn

Bước 3: Tính tổng chi phí lương/thu nhập tháng vẫn đóng BHXH sau điều chỉnh cho tổng thể thời gian chưa hưởng BHXH 1 lần (L)

Bước 4: Tính tổng thời hạn đã tham gia BHXH (T)

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T

Ví dụ nắm thể:

Một công nhân A tạo cho công ty B và có tham gia BHXH bắt buộc từ thời điểm tháng 01/2017 cho tháng 1/2021. Người công nhân A sẽ nghỉ việc vào thời điểm tháng 02/2021. Mon 02/2022, người công nhân A ý muốn nhận tiền BHXH một đợt thì mức bình quân tiền lương được tính như vậy nào?

Được biết, thời gian đóng bảo đảm của công nhân A như sau:

- từ thời điểm tháng 01/2017 mang đến tháng 12/2017, mức lương đóng BHXH là: 3.500.000đ

- từ tháng 01/2018 mang lại tháng 9/2018, mức lương đóng góp BHXH là: 3.700.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2018 mang đến tháng 12/2018, nút lương đóng BHXH là: 4.040.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2019 mang lại tháng 6/2019: Nghỉ ko lương, không đóng góp BHXH

- từ thời điểm tháng 07/2019 đến tháng 12/2019, nút lương đóng BHXH là: 4.070.000đ

- từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020: nút lương đóng BHXH là: 4.300.000đ

- trường đoản cú 01/2021: mức lương đóng BHXH là: 4.500.000đ

Giải đáp:

Bước 1: xác định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Theo bảng hệ số điều chỉnh nêu trên thì người công nhân A đóng góp BHXH trường đoản cú 2017 mang lại năm 2021 tất cả mức điều chỉnh lần lượt là 1,12; 1,08; 1,05; 1,02; 1,00.

Bước 2: Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau kiểm soát và điều chỉnh (L1, L2, …Ln)

- từ thời điểm tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 (12 tháng):

L1 = 3.500.000 (Tiền lương/thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH) X 1,12 (Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng) X 12 (Số tháng sẽ tham gia theo từng giai đoạn) = 47.040.000 đồng

- từ thời điểm tháng 01/2018 mang lại tháng 9/2018 (9 tháng): L2 = 3.700.000 * 1,08 * 9 = 35.964.000 đồng.

- từ tháng 10/2018 cho tháng 12/2018 (3 tháng): L3 = 4.040.000 *1,08 *3 = 13.089.000 đồng.

- từ tháng 01/2019 cho tháng 6/2019: Không đóng BHXH cần L4 = 0

- từ tháng 07/2019 mang lại tháng 12/2019 (6 tháng): L5 = 4.070.000 * 1,05 * 6 = 25.641.000 đồng.

- từ thời điểm tháng 01/2020 đến tháng 12/2020 (12 tháng): L6 = 4.300.000 * 1,02 * 12 = 52.632.000 đồng.

- tháng 01/2021: L7 = 4.500.000 đồng.

Bước 3: Tính tổng chi phí lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH sau điều chỉnh cho tổng thể thời gian chưa hưởng BHXH 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 = 178.866.600 đồng

Bước 4: Tính tổng thời hạn đã thâm nhập BHXH (T)

T = 12 tháng + 9 mon + 3 mon + 6 tháng + 12 tháng + 1 mon = 43 tháng.

Bước 5: Tính mức trung bình tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T = 178.866.600 / 43 = 4.159.688 đồng/tháng


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, support của công ty chúng tôi dành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người tiêu dùng còn vướng mắc, vui miệng gửi về e-mail info