Cách Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh Qua Mạng 2023, Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp

-

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch v&#x
E0; Đầu tư vừa ban h&#x
E0;nh Th&#x
F4;ng tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Th&#x
F4;ng tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng k&#x
FD; doanh nghiệp, vào đ&#x
F3; bổ sung quy định về đăng k&#x
FD; hộ marketing qua mạng th&#x
F4;ng tin điện tử.Đăng cam kết hộ marketing qua mạng thông tin điện tử

Thông bốn số 02/2023/TT-BKHĐTbổ sung cơ chế về "Đăng ký kết hộ kinh doanh qua mạng tin tức điện tử".

Bạn đang xem: Cách nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng 2023

Theo đó, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng tin tức điện tử là vấn đề người ra đời hộ khiếp doanh, hộ kinh doanh thực hiện giấy tờ thủ tục đăng ký hộ marketing theo dụng cụ tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CPtrên khối hệ thống thông tin về đk hộ sale thuộc hệ thống thông tin quốc gia về đk doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp.

Người nộp hồ nước sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, download văn phiên bản điện tử, sử dụng chữ ký kết số nhằm ký đúng đắn hồ sơ đk hộ kinh doanh theo các bước trên hệ thống thông tin về đk hộ gớm doanh.

Cơ quan đăng ký sale cấp thị trấn trả giấy biên nhận hồ sơ và công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục đăng ký kết hộ gớm doanh cho những người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo tiến trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ ghê doanh.

Hồ sơ đk hộ marketing qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ nước sơ bản giấy

Thông bốn nêu rõ, hồ nước sơ đăng ký hộ marketing qua mạng thông tin điện tử bao gồm các giấy tờ theo chế độ tại Nghị định số01/2021/NĐ-CPvà được biểu thị dưới dạng văn bạn dạng điện tử.

Hồ sơ đk hộ marketing qua mạng tin tức điện tử có giá trị pháp luật tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng phiên bản giấy.

Văn bạn dạng điện tử là văn phiên bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được chế tạo ra lập hoặc được số hóa từ bỏ văn phiên bản giấy với thể hiện chủ yếu xác, toàn diện nội dung của văn bạn dạng giấy. Văn phiên bản điện tử rất có thể định dạng "".doc"" hoặc "".docx"" hoặc "".pdf"".

Hồ sơ đk hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được đồng ý khi có không thiếu các yêu ước sau:

a) Có tương đối đầy đủ các sách vở và câu chữ các giấy tờ đó được kê khai không thiếu thốn theo dụng cụ như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bạn dạng giấy và được biểu thị dưới dạng văn phiên bản điện tử.

Tên văn bản điện tử đề nghị được đặt tương xứng với tên loại giấy tờ trong hồ nước sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bạn dạng giấy.

Chủ hộ tởm doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá thể khác cam kết tên trong hồ nước sơ đk hộ kinh doanh rất có thể sử dụng chữ cam kết số để cam kết trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp bên trên văn phiên bản giấy cùng quét (scan) văn bạn dạng giấy theo những định dạng quy định.

b) những thông tin đk hộ marketing được kê khai trên khối hệ thống thông tin về đk hộ kinh doanh phải được nhập không hề thiếu và đúng mực theo những thông tin trong hồ nước sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng phiên bản giấy; trong số đó có thông tin về số năng lượng điện thoại, thư điện tử của bạn nộp hồ sơ;

c) hồ sơ đk hộ marketing qua mạng thông tin điện tử nên được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được công ty hộ marketing ủy quyền tiến hành thủ tục đk hộ ghê doanh.

Trường thích hợp ủy quyền triển khai thủ tục đk hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng tin tức điện tử bắt buộc kèm theo các giấy tờ, tài liệu pháp luật tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Thời hạn nhằm hộ kinh doanh sửa đổi, bổ sung hồ Sơ đăng ký hộ sale qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày tính từ lúc ngày ban ngành đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ.

Sau thời hạn nêu trên, còn nếu như không nhận được làm hồ sơ sửa đổi, bổ sung cập nhật của hộ tởm doanh, phòng ban đăng ký sale cấp huyện sẽ hủy hồ nước sơ đăng ký hộ sale theo quy trình trên khối hệ thống thông tin về đk hộ ghê doanh.

3 phương thức giao dịch lệ phí đk hộ sale

Người nộp hồ nước sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ nước sơ đk hộ tởm doanh.

Xem thêm: Hướng dẫn cách ghi ngành nghề kinh doanh 2023 cần gì? hướng dẫn ghi ngành, nghề kinh doanh 2022

Lệ phí đk hộ khiếp doanh rất có thể nộp trực tiếp tại phần tử tiếp nhấn hồ sơ đăng ký hộ sale ở cung cấp huyện hoặc gửi vào tài khoản của cơ quan đăng ký sale cấp thị trấn hoặc thực hiện dịch vụ giao dịch thanh toán trực đường trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Lệ phí đk hộ sale không được hoàn lại cho hộ kinh doanh trong trường đúng theo hộ marketing không được cấp đăng ký hộ ghê doanh.

Việc giải quyết và xử lý các lỗi giao dịch thanh toán phát sinh trong quy trình sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ thương mại công đất nước được tiến hành theo mức sử dụng của quy định về giải quyết thủ tục hành thiết yếu trên môi trường xung quanh điện tử và quy chế quản lý, vận hành, khai quật cổng thương mại dịch vụ công quốc gia.

(CTTĐTBP) - bộ Kế hoạch và Đầu tứ vừa phát hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng tin tức điện tử.
*
Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng tin tức điện tử

Thông tư số02/2023/TT-BKHĐTbổ sung luật về "Đăng ký kết hộ kinh doanh qua mạng tin tức điện tử".

Theo đó, đăng ký hộ sale qua mạng thông tin điện tử là vấn đề người thành lập và hoạt động hộ gớm doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký kết hộ kinh doanh theo điều khoản tại Nghị định số01/2021/NĐ-CPtrên khối hệ thống thông tin về đk hộ sale thuộc hệ thống thông tin giang sơn về đk doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp.

Người nộp hồ nước sơ đăng ký hộ sale kê khai thông tin, mua văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số để ký xác xắn hồ sơ đk hộ marketing theo quy trình trên khối hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan liêu đăng ký kinh doanh cấp thị xã trả giấy biên thừa nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký kết hộ khiếp doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên khối hệ thống thông tin về đăng ký hộ tởm doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ sale qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp luật tương đương hồ nước sơ bản giấy

Thông tứ nêu rõ, hồ nước sơ đăng ký hộ sale qua mạng thông tin điện tử bao gồm các sách vở theo pháp luật tại Nghị định số01/2021/NĐ-CPvà được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ sale qua mạng tin tức điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ nước sơ đăng ký hộ sale bằng bản giấy.

Văn phiên bản điện tử là văn phiên bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được chế tạo ra lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện bao gồm xác, toàn diện nội dung của văn bạn dạng giấy. Văn bạn dạng điện tử có thể định dạng ''.doc'' hoặc ''.docx'' hoặc ''.pdf''.

Hồ sơ đăng ký hộ sale qua mạng thông tin điện tử được đồng ý chấp thuận khi có khá đầy đủ các yêu mong sau:

a) Có không thiếu các sách vở và nội dung các giấy tờ đó được kê khai không thiếu thốn theo hiện tượng như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được diễn đạt dưới dạng văn bạn dạng điện tử. Tên văn bản điện tử yêu cầu được đặt khớp ứng với tên loại giấy tờ trong hồ nước sơ đăng ký hộ marketing bằng bản giấy. Chủ hộ tởm doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá thể khác cam kết tên trong hồ nước sơ đk hộ khiếp doanh có thể sử dụng chữ ký số để cam kết trực tiếp bên trên văn bản điện tử hoặc cam kết trực tiếp trên văn bản giấy cùng quét (scan) văn bạn dạng giấy theo những định dạng quy định.

b) các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên khối hệ thống thông tin về đk hộ kinh doanh phải được nhập tương đối đầy đủ và chính xác theo những thông tin trong hồ sơ đk hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong những số ấy có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của fan nộp hồ sơ;

c) hồ sơ đk hộ sale qua mạng thông tin điện tử đề nghị được xác thực bằng chữ ký số của nhà hộ kinh doanh hoặc bạn được công ty hộ kinh doanh ủy quyền tiến hành thủ tục đk hộ khiếp doanh. Trường phù hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ gớm doanh, hồ sơ đăng ký hộ marketing qua mạng tin tức điện tử đề nghị kèm theo các giấy tờ, tài liệu phép tắc tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Thời hạn để hộ sale sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ Sơ đk hộ sale qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày tính từ lúc ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp thị trấn ra thông tin yêu mong sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hộ gớm doanh, phòng ban đăng ký kinh doanh cấp huyện vẫn hủy hồ nước sơ đk hộ marketing theo quá trình trên hệ thống thông tin về đk hộ kinh doanh.

3 phương thức giao dịch lệ phí đăng ký hộ ghê doanh

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ marketing nộp lệ phí đk hộ sale tại thời gian nộp hồ sơ đk hộ kinh doanh. Lệ phí đk hộ ghê doanh có thể nộp thẳng tại thành phần tiếp nhận hồ sơ đk hộ kinh doanh ở cung cấp huyện hoặc gửi vào thông tin tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực con đường trên cổng thương mại dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn lại cho hộ sale trong trường hòa hợp hộ sale không được cấp đk hộ khiếp doanh.

Việc giải quyết và xử lý các lỗi thanh toán giao dịch phát sinh trong quy trình sử dụng dịch vụ thanh toán giao dịch trực đường trên cổng thương mại & dịch vụ công tổ quốc được tiến hành theo mức sử dụng của lao lý về giải quyết thủ tục hành chủ yếu trên môi trường thiên nhiên điện tử và quy định quản lý, vận hành, khai thác cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia.