CÁCH LÊN BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH 2023, JUST A MOMENT

-
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN năm 2017 và các phụ lục kèm theo 03-1A, 03-2A trên phần mềm HTKK, chi tiết từng chỉ tiêu bên trên tờ khai quyết toán TNDN.

Bạn đang xem: Cách lên bảng kết quả kinh doanh 2023

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mẫu 03/TNDN chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai và các phụ lục kèm theo như 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN bên trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.

Bước 1:

- Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK (Lưu ý phải làm bên trên phần mềm HTKK bắt đầu nhất)

- Chọn “Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)” -> chọn "Kỳ tính thuế" -> Chọn những phụ luc như: 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN (nếu đưa lỗ)...

*
*

Cách lập bỏ ra tiết từng chỉ tiêu bên trên tờ khai quyết toán thuế TNDN:

Chỉ tiêu - Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN:

- tiêu chuẩn này phản ảnh tổng số lợi nhuận thực hiện của cơ sở marketing trong kỳ tính thuế theo luật của lao lý về kế toán.

Chú ý: không phải nhập vào chỉ tiêu này -> Các bạn sẽ làm trên PL 03-1A/TNDN (hoặc 1B, 1C) tiếp đến ấn "GHI" -> phần mềm sẽ auto cập nhật số sang chỉ tiêu A1.

- Các bạn phải nhập vào bên PL 03–1A/TNDN tất cả như: Doanh thu, chi phí, các khoản giảm trừ…=> căn cứ để nhập vào Phụ lục 03-1A/TNDN là "Báo cáo kết quả vận động sản xuất khiếp doanh" trong report tài chủ yếu của doanh nghiệp bạn với Bảng gây ra số tài khoản.

*

Chỉ tiêu – các khoản kiểm soát và điều chỉnh tăng doanh thu:

- tiêu chuẩn này phản bội ánh toàn bộ các khoản kiểm soát và điều chỉnh dẫn đến tăng doanh thu tính thuế vị sự khác hoàn toàn giữa những quy định của luật pháp về kế toán cùng thuế, bao hàm các khoản được xác định là doanh thu để tính thuế TNDN theo cách thức của vẻ ngoài thuế TNDN tuy nhiên không được ghi dấn là lệch giá trong kỳ theo vẻ ngoài của chuẩn mực kế toán tài chính về doanh thu.

- chỉ tiêu này cũng bội nghịch ánh các khoản sút trừ lợi nhuận được gật đầu theo chính sách kế toán mà lại không được gật đầu đồng ý theo cách thức của cơ chế thuế.

Chỉ tiêu – túi tiền của phần doanh thu điều chỉnh giảm:

- tiêu chuẩn này bội nghịch ánh toàn cục các giá cả liên quan mang đến việc tạo nên các khoản doanh thu được ghi nhấn là lệch giá theo chế độ kế toán nhưng mà được kiểm soát và điều chỉnh giảm khi tính thu nhập cá nhân chịu thuế trong kỳ theo những qui định của luật pháp thuế TNDN.

- Điển hình tốt nhất của các ngân sách chi tiêu này là các khoản chi tương quan đến lợi nhuận đã được gửi vào doanh thu tính thuế của các năm trước (các khoản lệch giá này đã được điều chỉnh giảm tương xứng ở chỉ tiêu - sút trừ những khoản lợi nhuận đã tính thuế năm trước).

Chỉ tiêu – những khoản bỏ ra không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế:

- tiêu chuẩn này làm phản ánh toàn thể các khoản giá cả không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế TNDN theo cách thức của nguyên tắc thuế TNDN

Cụ thể: Các khoản bỏ ra phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Chỉ tiêu - Thuế các khoản thu nhập đã nộp dồn phần thu nhập nhận thấy ở nước ngoài:

- tiêu chí này được đem từ mẫu “Tổng cộng” trên cột (6) trên Phụ lục 03-4/TNDN hẳn nhiên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ:

- công ty A của việt nam có chi tiêu vào một doanh nghiệp chế tạo ở Thái Lan. Những năm 2017, doanh nghiệp A được nhận một khoản cổ tức tương tự 1.400 triệu đồng. Số thuế các khoản thu nhập đã nộp tại Thái Lan đối với số cổ tức này là 600 triệu đồng (thuế suất là 30%).

- trong trường thích hợp này doanh nghiệp A vẫn ghi vào tiêu chuẩn này số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại xứ sở nụ cười thái lan là 600 triệu đồng.

Chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng lệch giá do xác minh giá thị trường đối với giao dịch liên kết:

Chỉ tiêu – những khoản kiểm soát và điều chỉnh làm tăng lệch giá trước thuế khác:

- tiêu chuẩn này phản ánh tổng số tiền của các điều chỉnh khác (chưa được kiểm soát và điều chỉnh tại những chỉ tiêu tự mang lại ) bởi sự biệt lập giữa chính sách kế toán và phương pháp thuế TNDN dẫn mang lại làm tăng tổng thu nhập cá nhân trước thuế.

Một số ngôi trường hợp điển hình được kê khai vào chỉ tiêu này:

i) Lãi chênh lệch tỉ giá của những khoản nợ yêu cầu thu, nợ phải trả bao gồm thời hạn dưới 12 tháng đã triển khai trong năm tính thuế và được gửi vào các khoản thu nhập của năm kia theo cơ chế kế toán nhưng không đưa vào thu nhập chịu thuế của năm trước (do lãi chênh lệch tỉ giá hối hận đoái chưa triển khai của các khoản nợ cần thu, đề nghị trả ngắn hạn không nằm trong diện chịu thuế TNDN).

Ví dụ:

So với thời gian bán hàng, doanh nghiệp B chiếm được một khoản lãi là 40 triệu đồng do chênh lệch tỉ giá, nhưng mà về mặt kế toán do công ty B đang ghi dấn 5 triệu đồng trong năm 2017 nên doanh nghiệp B chỉ ghi thừa nhận tiếp 35 triệu đồng vào thu nhập trong những năm 2018.

Về phương diện thuế, vày khoản lãi chênh lệch tỉ giá chỉ 5 triệu được ghi dấn trong báo cáo thu nhập của năm 2017 chưa chịu đựng thuế thu nhập vày chưa thực hiện nên trong thời gian 2018 lúc khoản lãi này sẽ được tiến hành (vì người tiêu dùng đã thanh toán) nên công ty phải cùng khoản này vào các khoản thu nhập chịu thuế. Khoản lãi chênh lệch tỉ giá này sẽ tiến hành ghi vào chỉ tiêu này - thể hiện là một khoản tăng doanh thu chịu thuế.

Lưu ý: Chỉ những khoản lãi vạc sinh vày chênh lệch tỉ giá hối hận đoái do reviews lại các khoản nợ đề xuất trả gồm gốc nước ngoài tệ trong tiến trình từ khi tạo ra giao dịch cho đến thời điểm được đánh giá lại new được ghi vào tiêu chuẩn này. Chênh lệch tỉ giá từ khi reviews lại cho tới thời điểm tiến hành (thực thanh toán) đã được diễn tả trong report Kết quả sale trong năm phải không được bao hàm trong tiêu chí này.

ii) thu nhập cá nhân thuộc diện chịu đựng thuế TNDN tuy thế doanh nghiệp hạch toán thẳng vào các quỹ.

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu - sút trừ những khoản doanh thu đã tính thuế năm trước:

- chỉ tiêu này làm phản ánh các khoản lợi nhuận được hạch toán trong báo cáo Kết quả sale năm ni của cơ sở sale nhưng đã đưa vào lợi nhuận để tính thuế TNDN của những năm trước.

Ví dụ:

Theo lấy ví dụ trên: công ty Kế toán Thiên Ưng vào năm năm 2016 đã ký hợp đồng buôn bán 2 loại ô tô với giá trị 350 triệu đồng/chiếc. Công ty đã xuất hoá solo trong năm năm 2016 nhưng xe được giao đến khách hàng hồi tháng 3 năm 2017. Chi phí sản xuất của 2 cái xe này là 300 triệu đồng/chiếc.

Về phương diện kế toán, trị giá chỉ hai cái xe này được ghi nhấn là lệch giá trong năm 2017. Tương ứng, chi tiêu sản xuất của hai loại xe này cũng rất được ghi vào giá cả giá vốn mặt hàng bán trong năm 2017.

tuy nhiên vì công ty lớn đã xuất hoá đối kháng trong năm năm 2016 nên theo dụng cụ của vẻ ngoài thuế TNDN trị giá bán hai loại xe này được xem như là doanh thu để tính thuế TNDN của năm 2016. Vậy công ty A sẽ phải điều chỉnh giảm doanh thu của 2 cái xe này là 700 triệu đồng trong doanh thu tính thuế bên trên Tờ khai trường đoản cú quyết toán thuế TNDN của năm 2017.

Vậy công ty A vẫn ghi phần lệch giá điều chỉnh giảm là 700 triệu đ vào tiêu chí này. Phần giảm chi tiêu do kiểm soát và điều chỉnh giảm lệch giá được thể bây giờ chỉ tiêu “Chi mức giá của phần lệch giá điều chỉnh giảm” - chỉ tiêu .

Chỉ tiêu – túi tiền của phần doanh thu điều chỉnh tăng:

- tiêu chuẩn này đề đạt toàn bộ ngân sách chi tiêu trực tiếp liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu điều chỉnh tăng vẫn ghi vào tiêu chuẩn - những khoản điều chỉnh tăng lệch giá - của Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Những khoản ngân sách được điều chỉnh tại tiêu chí này hầu hết là túi tiền giá vốn hàng phân phối hoặc túi tiền sản xuất sản phẩm. Tiêu chuẩn này cũng phản ánh các khoản chi phí chiết khấu thương mại dịch vụ được giảm trừ lợi nhuận theo chuẩn mực kế toán, dẫu vậy không được bớt trừ lợi nhuận mà được đưa chi phí theo nguyên tắc của nguyên tắc thuế TNDN.

Lưu ý:

(i)+ khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu cơ sở kinh doanh điều chỉnh tăng giỏi giảm lợi nhuận thì cơ sở sale đồng thời phải triển khai điều chỉnh tăng hay giảm ngân sách chi tiêu để đảm bảo an toàn nguyên tắc chi phí phải tương xứng với doanh thu.

(ii)+ khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở marketing phải so sánh với tờ khai của các năm trước để xác minh các khoản lệch giá nào phát sinh những năm tài chính hiện tại nhưng đã gửi vào lợi nhuận tính thuế của năm kia để tiến hành điều chỉnh phù hợp.

Chỉ tiêu – các khoản kiểm soát và điều chỉnh làm bớt lợi nhuận trước thuế khác:

- chỉ tiêu này đề đạt tổng các khoản kiểm soát và điều chỉnh khác ngoài những khoản điều chỉnh đã nêu tại những chỉ tiêu tự mang đến của Tờ khai quyết toán thuế TNDN dẫn đến bớt lợi nhuận chịu đựng thuế. Các điều chỉnh này hoàn toàn có thể bao gồm:

i) các khoản trích trước vào ngân sách năm trước theo cơ chế kế toán nhưng không được đưa vào giá thành để xác định thu nhập chịu đựng thuế do chưa xuất hiện đủ hoá đối chọi chứng từ. Quý phái năm sau khoản thời gian các khoản này sẽ thực chi, cơ sở kinh doanh được quyền đưa các khoản này vào bỏ ra phí. Bởi vì các giá cả này sẽ được đưa vào report kết quả kinh doanh của năm kia nên ko được gửi vào báo cáo kết quả kinh doanh của năm nay. Bởi vì vậy, cơ sở sale sẽ thực hiện điều chỉnh tăng chi tiêu để thể hiện những khoản chi này.

ii)Khoản lỗ chênh lệch tỉ giá chỉ ngoại tệ (thực hiện tại trong năm) sẽ được chuyển vào báo cáo kết quả kinh doanh của năm ngoái theo cơ chế kế toán nhưng chưa được ghi dấn vào giá thành khi xác định thu nhập chịu đựng thuế của các năm kia do chưa thực hiện.

Ví dụ:

Theo phép tắc tại chế độ kế toán hiện hành thì tại thời điểm lập report tài bao gồm cuối năm, công ty phải review lại khoản nợ thời gian ngắn trên theo tỉ giá chỉ tại ngày cuối năm. Các khoản lãi/lỗ do nhận xét lại khoản nợ thời gian ngắn được ghi thừa nhận vào report kết quả sale trong năm.

Khi lập báo cáo tài bao gồm năm 2016, công ty ghi dấn một khoản lỗ chênh lệch tỉ giá bán do review lại khoản nợ thời gian ngắn trên vào báo cáo kết quả kinh doanh một khoản là 155 triệu đồng. Khoản lỗ này sẽ không được chuyển vào ngân sách chi tiêu để khẳng định thu nhập chịu đựng thuế vào năm 2016 do chưa triển khai và công ty đã điều chỉnh giảm ngân sách khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 2016.

Do khoản lỗ của khoản nợ ngắn hạn đã thực thụ phát sinh trong thời hạn 2017 nên công ty được đưa những khoản lỗ đó vào chi tiêu để xác minh thu nhập chịu thuế của năm 2017. Khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN mang lại năm 2017, doanh nghiệp phải kiểm soát và điều chỉnh tăng lỗ do chênh lệch tỉ giá ân hận đoái đối với khoản nợ mua sắm trả chậm trễ là 155 triệu đồng và ghi vào chỉ tiêu này. Số liệu này bằng với số lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại số dư của khoản nợ mua sắm trả chậm đã bị nockout trừ lúc tính các khoản thu nhập chịu thuế của năm 2016.

Lưu ý: Chỉ các khoản lỗ phạt sinh do chênh lệch tỉ giá bán trong quá trình từ khi tạo nên giao dịch cho đến thời điểm được reviews lại mới được ghi vào tiêu chí này. Chênh lệch tỉ giá chỉ từ khi review lại cho đến thời điểm thực hiện (thực thanh toán) đang được diễn đạt trong báo cáo kết quả marketing trong năm buộc phải không được bao hàm trong tiêu chuẩn này.

Cơ sở kinh doanh phải tiến hành việc giám sát các khoản lỗ sẽ phát sinh nhưng không đưa vào ngân sách để xác định thu nhập chịu thuế của năm kia cho từng số tiền nợ phải thu, nợ nên trả thời gian ngắn có gốc ngoại tệ được tiến hành trong năm. Số tổng sẽ được ghi vào tiêu chuẩn này.

iii) ngân sách chi tiêu khấu hao những tài sản cố định và thắt chặt là xe xe hơi chở fan từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: xe hơi dùng cho marketing vận cài hành khách, marketing du lịch, khách sạn; xe hơi dùng để làm mẫu cùng lái demo cho sale ô tô) có mức giá trị quá trên 1,6 tỷ việt nam đồng đã triển khai trích khấu hao không còn theo chế độ quản lý, thực hiện và trích khấu hao gia sản cố định, mặc dù theo luật pháp thuế TNDN thì công ty lớn chỉ được xem vào chi phí được trừ đối với phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá bán từ 1,6 tỷ việt nam đồng trở xuống. Thế nên khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở marketing phải sa thải phần giá cả trích khấu hao tương xứng với nguyên giá chỉ vượt trên 1,6 tỷ đồng để lấy vào chỉ tiêu B11-Các khoản điều chỉnh làm bớt lợi nhuận trước thuế khác trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Như vậy trong trường hợp này trên báo cáo kết quả kinh doanh đã thể hiện ngân sách trích khấu hao theo cơ chế quản lý, sử dụng và trích khấu hao gia tài cố định, tuy nhiên khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN cơ sở marketing phải loại trừ phần chi phí khấu hao ko được trừ lúc tính thuế theo cách thức của mức sử dụng thuế TNDN

iiii) những khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được phân tách từ chuyển động liên doanh liên kết trong nước sau thời điểm đã nộp thuế TNDN.

Trong trường vừa lòng cơ sở sale mua cp trên thị phần chứng khoán thì khoản các khoản thu nhập từ lợi nhuận được chia (cổ tức) thu được từ việc sở hữu những cổ phiếu này cũng khá được loại trừ thoát ra khỏi thu nhập chịu thuế. Riêng rẽ thu nhập từ các việc chuyển nhượng các cổ phiếu sẽ đề xuất cộng vào các khoản thu nhập chịu thuế.

iiiii) các khoản các khoản thu nhập khác không phải chịu thuế theo phương pháp của chính phủ ví dụ thu nhập cá nhân từ trái phiếu chính phủ, công trái ...

Số liệu để ghi vào tiêu chí này sẽ dựa vào sổ kế toán chi tiết của phần các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư dài hạn.

Ví dụ:

Công ty A bao gồm góp vốn vào một liên doanh, một đúng theo đồng đúng theo tác marketing và bên cạnh đó có đầu tư vào cổ phiếu trên thị phần chứng khoán.

Trong năm 2017, doanh nghiệp A được phân tách lợi nhuận từ liên kết kinh doanh là 2 tỉ với từ hợp đồng phù hợp tác sale là 3 tỉ.

Do liên doanh là 1 trong pháp nhân tự do có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo nguyên tắc của pháp luật trước khi bỏ ra trả lợi nhuận mang lại chủ chi tiêu nên công ty A sẽ không phải nộp thuế TNDN lần nữa so với phần lợi nhuận nhận ra từ công ty liên doanh.

Hợp đồng hòa hợp tác sale không bắt buộc là pháp nhân nên các bên đối tác doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế đối với phần cống phẩm được chia. Do vậy công ty A sẽ đề nghị nộp thuế thu nhập cá nhân trên khoản roi được chia từ vừa lòng đồng hợp tác ký kết kinh doanh.

Vậy lợi nhuận từ vận động không trực thuộc diện chịu đựng thuế TNDN năm 2017 của người tiêu dùng A là 3 tỉ

Công ty A đang ghi khoản thu nhập cá nhân không chịu thuế là 3 tỉ vào tiêu chí này để điều chỉnh giảm các khoản thu nhập chịu thuế.

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật.

Xem thêm: Cách Viết Số Không Trong Excel 2010, 2016, Cách Hiển Thị Số 0 Ở Trước Dãy Số Trong Excel

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập chịu thuế từ vận động sản xuất kinh doanh:

- tiêu chí này đề đạt tổng số thu nhập chịu thuế từ vận động kinh doanh và vận động khác (không bao hàm thu nhập từ chuyển động chuyển nhượng bất tỉnh sản) và chưa trừ chuyển lỗ của cơ sở marketing trong kỳ tính thuế.

Chú ý:Nếu ứng dụng không auto cập nhật số liệu vào chỉ tiêu này những bạn phải nhập bằng tay vào chỉ tiêu này.Chỉ tiêu này được xác định theo công thức: = -

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật

Chỉ tiêu - Thu nhập chịu thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – thu nhập miễn thuế: là khoản thu nhập được miễn ngoài vào thu nhập tính thuế trong năm theo luật của lao lý thuế TNDN. Thế thể:

Xem tại đây: Các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế TNDN

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu – Lỗ trừ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ:

-Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03-2A, các bạn phải gửi lỗ bên trên phụ lục 03-2A/TNDN.

- Nếu dn bạn năm trước lỗ, năm nay lãi và bạn muốn chuyển lỗ từ năm trước thanh lịch thì bạn phải nhập vào PL 03-2A (Lưu ý: Chỉ chuyển lỗ khi năm có lãi)

Chỉ tiêu - Lỗ từ chuyển nhượng ủy quyền BĐS được bù trừ với lãi của vận động SXKD:

- chỉ tiêu này phản ảnh số lỗ từ chuyển động chuyển nhượng bất động sản sau thời điểm bù trừ với thu nhập từ vận động chuyển nhượng không cử động sản, giả dụ bù trừ không không còn thì liên tiếp được bù trừ cùng với lãi của hoạt động sản xuất khiếp doanh. Tiêu chuẩn này được đem từ tiêu chuẩn <11a> trên Phụ lục 03-5/TNDN cố nhiên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu – Thu nhập tính thuế: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có):

Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03 – 6

- Nếu dn bạn có trích lập quỹ khoa học công nghệ thì các bạn nhập vào PL 03 – 6

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu – thu nhập cá nhân tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm cả thu nhập cá nhân được áp dụng thuế suất ưu đãi):

Chỉ tiêu – thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao có cả các khoản thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi):

- Là thu nhập tính thuế của những doanh nghiệp được thành lập theo giải pháp của quy định Việt phái mạnh (kể cả hợp tác ký kết xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại dịch vụ có tổng lệch giá năm không thật 20 tỷ đồng.

Chú ý: sau khoản thời gian đã xác định được thuế suất của DN, Nếu xuất hiện thêm chỉ tiêu C4 dương -> Thì các bạn phải nhập bằng tay số tiền ởChỉ tiêu vào trên đây (Chỉ tiêu C8)

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập tính thuế theo thuế suất không ưu đãi:

- Là thu nhập tính thuế từ vận động tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu khí tại nước ta hoặc tự các vận động sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ không chiết khấu khác.

Chỉ tiêu – Thuế suất không chiết khấu khác (%):

- chỉ tiêu này đề đạt thuế suất đối với vận động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) là 50%; trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích s được giao trở lên trên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội quan trọng khó khăn nằm trong danh mục địa phận ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của chính phủ vận dụng thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 40%.

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhât.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi:

- Cơ sở sale được tận hưởng tự xác định các điều kiện được hưởng trọn thuế suất ưu đãi, nút thuế suất được hưởng, số chênh lệch vì được hưởng mức thuế suất khác các mức thuế suất thuế TNDN không khuyến mãi nêu trên.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN được miễn, sút trong kỳ:

- Cơ sở marketing tự xác định các điều kiện được miễn thuế, nút miễn bớt thuế và thời hạn miễn giảm thuế theo nguyên lý của mức sử dụng thuế TNDN tại những Phụ lục (Phụ lục số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN.

Chỉ tiêu - Số thuế TNDN được miễn, sút theo Hiệp định:

- chỉ tiêu này phản chiếu số thuế TNDN được miễn, bớt theo hiệp định tránh tấn công thuế hai lần của nước ký kết kết hiệp nghị với Việt Nam.

Chỉ tiêu - Số thuế được miễn, giảm không theo Luật thuế TNDN:

- tiêu chí này buộc phải ánh số thuế TNDN được miễn, sút theo Nghị quyết, ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và các trường phù hợp được miễn, bớt khác không tuân theo Luật thuế TNDN.

Chỉ tiêu - Số thuế các khoản thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ vào kỳ tính thuế:

- chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN vẫn nộp ở quốc tế được phép sút trừ vào số thuế TNDN của chuyển động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN từ chuyển động chuyển nhượng bất động sản:

- tiêu chí này đề đạt số thuế TNDN phạt sinh đề xuất nộp từ chuyển động chuyển nhượng bđs trong kỳ tính thuế và được khẳng định căn cứ tiêu chí <15> bên trên Phụ lục 03-5/TNDN dĩ nhiên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN phải nộp không giống (nếu có):

- tiêu chuẩn này phản chiếu số thuế TNDN cần nộp tự các chuyển động khác ngoài hoạt động SXKD và hoạt động chuyển nhượng bđs nhà đất nêu trên.

- Ví dụ: Theo nguyên tắc của mức sử dụng thuế TNDN thì vào thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và technology không được áp dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc thực hiện không đúng mục đích thì doanh nghiệp đề nghị nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ cơ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mục tiêu và phần lãi tạo nên từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Thuế suất thuế TNDN dùng làm tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho khách hàng trong thời gian trích lập quỹ. Doanh nghiệp tự khẳng định số thuế TNDN tính bên trên phần thu nhập đã trích lập quỹ mà lại không áp dụng hoặc áp dụng không đúng mục tiêu để điều bào tiêu chuẩn này.

Chỉ tiêu : Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: Phần mềm tự động câp nhật.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN của chuyển động sản xuất khiếp doanh:

- tiêu chí này phản ánh số thuế TNDN tạm nộp những năm của chuyển động SXKD, chính là số thuế TNDN còn lại sau thời điểm đã bù trừ không còn với những khoản thuế nợ thời gian trước chốt mang đến 31/1(năm tài bao gồm trùng năm dương lịch) và những khoản thuế phát sinh trong năm từ hoạt động SXKD.- những chứng trường đoản cú nộp thuế được tính từ ngày đầu năm tài chính cho tới ngày thứ 30 tính từ lúc ngày dứt năm tài chính.

Chú ý: Các bạn phải nhập bằng tay vào chỉ tiêu này (Các bạn tự tính bên ngoài rồi nhập vào trên đây nhé)

Ví dụ:Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng. Trong thời gian 2017có những chứng trường đoản cú nộp tiền thuế TNDN của chuyển động sản xuất sale như sau:

=> Chỉ cộng số chi phí thuế TNDN cơ mà tạm nộp những năm nhé. Còn số chi phí thuế TNDN nộp của năm trước hoặc tầm nã thu ... Thì ko được nhập vào CHỈ TIÊU E1 này nhé.Vậy số thuế TNDN trợ thì nộp trong thời hạn 2017 của hoạt động sản xuất marketing để ghi vào tiêu chuẩn được xác định bằng: 25+30+40+15 = 110 triệu đồng.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN từ chuyển động chuyển nhượng không cử động sản:

- riêng biệt quyết toán thuế năm 2014, số thuế TNDN trợ thời nộp trong thời gian được xác minh trên cơ sở số kê khai lâm thời tính của 3 quý vào năm 2014 và số thuế còn lại sau khi đã bù trừ hết với các khoản thuế nợ năm trước chốt mang lại 31/1(năm tài chính trùng năm dương lịch) và các khoản thuế vạc sinh trong năm của vận động chuyển nhượng bất động.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN đề nghị nộp khác (nếu có):

- tiêu chí này phản chiếu số thuế TNDN tạm nộp trong những năm từ các vận động khác ngoài vận động SXKD và chuyển động chuyển nhượng bđs nêu trên sau khi đã bù trừ hết với những khoản thuế nợ năm ngoái chốt đến 31/1(năm tài chủ yếu trùng năm dương lịch) và các khoản thuế vạc sinh trong những năm có thuộc tiểu mục.

Cuối cùng:

- sau khi kê khai xong các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là: Chỉ tiêu và Chỉ tiêu

- Nếu chỉ tiêu mà dương: Đây là số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp

- Nếu chỉ tiêu mà âm (ở trong ngoặc): Đây là số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp nộp thừa. (Không phải nộp, các bạn có thể làm thủ tục hoàn hoặc chuyển thanh lịch kỳ sau).

Chỉ tiêu : Đây là số tiền chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp (ở chỉ tiêu G) cùng với 20% số thuế TNDN phải nộp (ở chỉ tiêu H).

- Nếu tiêu chuẩn : Mà âm thì không sao. Nếu dương: Thì các bạn sẽ bạn bị phạt chậm nộp số tiền này. Công thức tính số tiền phạt này được thể hiện rõ tại Chỉ tiêu

Như vậy:

- Nếu 2 tiêu chí và tiêu chuẩn mà dương thì các bạn phải cộng tổng số tiền ở 2 chỉ tiêu G + m2 để đi nộp

Ví dụ:

Công ty bạn trong những năm đã tạm nộp là 110 tr (có chứng từ nộp tiền nhé có nghĩa là có giấy nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước). Nhập số tiền này vào Chỉ tiêu E1: 110tr

- tuy thế Chỉ tiêu D là: 171tr (Số tiền phải nộp theo tờ khai quyết toán)

-> Tức là doanh nghiệp bạn phải nộp thêm 61tr nữa. Số tiền này thể hiện trên Chỉ tiêu G: 61tr

=> Như vậy sẽ xuất hiện Chỉ tiêu H: 171tr x 20% = 34,2tr (Đây là 20% của số thuế phải nộp theo quyết toán).

=> Xuất hiện Chỉ tiêu I = G – H = 61tr – 34,2tr = 26,8tr.

=> Kết luận: Các bạn phải nộp số thuế ở chỉ tiêu G: 61tr.

Đồng thời: doanh nghiệp bạn bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế chênh lệch từ 20% trờ lên ở Chỉ tiêu I: 26,8tr

-> Số tiền này được tính cụ thể ở Chỉ tiêu M.

*

=> Chỉ tiêu m2 = 777.200

=> Như vậy: dn bạn phải nộp 61tr (ở chỉ tiêu G) + 777.200 (ở chỉ tiêu M2)

Các bạn muốn được kiếm tìm hiểu một cách chuyên sâu với học cách tiết kiệm ngân sách thuế nên nộp mang lại DN hoàn toàn có thể tham gia: Khóa học thực hành thực tế kế toán thuế

Bất kỳ doanh nghiệp nào muốntổng kết thực trạng hoạt động sale của mình cũng cần lập ra một report kết quả tởm doanh. Đây sẽ là công cụ phản ánh trực tiếp liệu vào kỳ kinh doanh vừa rồi doanh nghiệp bao gồm hoạt động hiệu quả tuyệt không. Bài viết dưới đây, cfldn.edu.vn sẽ hướng dẫn những bạn phương pháp đọc với phân tích một báo cáo kết quả kinh doanh.


Nội dung chính


1. Kết cấu report kết quả kinh doanh

2. Phân tích report kết quả hoạt động tởm doanh


1.Kết cấu report kết quả gớm doanh


Kết cấu báo cáo kết quả sale chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất marketing chính, hoạt động về tài bao gồm và hoạt động khác.

Hoạt động sản xuất marketing chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá chỉ vốn hàng cung cấp và Lợi nhuận gộp từ hoạt động phân phối hàng.Hoạt động tài thiết yếu thể hiện qua 2 chỉ tiêu: doanh thu tài thiết yếu và giá cả tài chính. Doanh thu tài chính có từ những nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, giao thương trái phiếu, cổ phiếu,…Hoạt động khác thể hiện qua hai chỉ tiêu Thu nhập không giống và ngân sách khác.

*

Báo cáo kết quả hoạt động khiếp doanh


2. Phân tích report kết quả hoạt động gớm doanh


Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01): phản ánhtổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, lợi nhuận cung cấp dịch vụ và doanh thu khác vào năm báo cáo của doanh nghiệp.Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02): phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng lệch giá trong năm, bao gồm: những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng buôn bán bị trả lại vào kỳ báo cáo.Doanh thu thuần (Mã số 10): phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, lợi nhuận cung cấp dịch vụ và lệch giá khác đã trừ các khoản giảm trừ trong kỳ báo cáoGiá vốn hàng chào bán (Mã số 11): phản ánh tổng giá chỉ vốn hàng bán của mặt hàng hóa, bất động sản đầu tư, túi tiền sản xuất của thành phẩm đã bán, giá thành trực tiếp của khối lượng dịch vụ đã cung cấp, giá cả khác được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm giá bán vốn hàng cung cấp trong kỳ báo cáo.Lợi nhuận gộp (Mã số 20): phản ánh số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần với giá chỉ vốn hàng chào bán phát sinh vào kỳDoanh thu hoạt động tài chủ yếu (Mã số 21): phản ánh doanh thu hoạt động tài thiết yếu thuần gây ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp, ví dụ tiền lãi ngân hàng, tiền lãi đầu tư chứng khoán,....Chi mức giá tài chủ yếu (Mã số 22): phản ánh tổng túi tiền tài chính, gồm tiền lãi vay mượn phải trả, ngân sách chi tiêu bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,... Tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.Chi giá tiền lãi vay mượn (Mã số 23): phản ánh chi phí lãi vay mượn phải trả được tính vào chi tiêu tài chủ yếu trong kỳ báo cáo.Chi phí bán sản phẩm (Mã số 25): phản ánh tổng đưa ra phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp tạo nên trong kỳ báo cáo.Chi mức giá quản lý doanh nghiệp ( Mã số 26): phản ánh tổng chi tiêu quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáoLợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30): phản ánh kết quả hoạt động sale của doanh nghiệp trong kỳ báo cáoThu nhập khác (Mã số 31): phản ánh những khoản thu nhập khác gây ra trong kỳ báo cáoChi phí khác (Mã số 32): phản ánh tổng những khoản chi phí khác tạo ra trong kỳ báo cáoLợi nhuận khác ( Mã số 40): phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau lúc đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với giá thành phát sinh trong kỳ báo cáoTổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50): phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện vào năm báo cáo của doanh nghiệp khi trừ ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác tạo nên trong kỳ báo cáo.Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51): phản ánh túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạo ra trong năm báo cáoChi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52): phản ánh giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáoLợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60): phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp) tạo nên trong năm báo cáoLãi cơ bản trên cổ phiếu (Mã số 70): phản ánh lãi cơ bản bên trên cổ phiếu, chưa tính đến những công cụ kiến thiết trong tương lai bao gồm khả năng trộn loãng giá bán trị cổ phiếu.

*

Phân tích báo cáo doanh thu

Nhìn báo cáo kết quả sale sẽ cho ta thấy lợi nhuận trong kì là bao nhiêu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là cao giỏi thấp. Nếu các chỉ tiêu bên trên tăng lên chứng tỏ trong kì doanh nghiệp đang làm ăn tốt và trên đà phát triển, tăng trưởng và ngược lại.

Nhìn report kết quả hoạt động tởm doanh, các nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy rõ các khoản mục chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay, thuế…. Nếu các khoản mục này tăng lên thì có thể đánh giá doanh nghiệp quản lý các khoản đưa ra phí chưa tốt, hoặc doanh nghiệp đang đầu tư quá mức đến các đưa ra phí bán hàng, khuyến mại nhằm tăng doanh số bán hàng và nâng cấp thương hiệu của công ty. Ngoài ra, báo cáo kết quả marketing cũng mang đến biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại thế nào cũng như vào tương lai thế nào.

Báo cáo kết quả hoạt động marketing là công cụ quan liêu trọng phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó giúp các nhà quản trị đánh giá với đưa ra quyết định. Để lập tốt báo cáo kết quả gớm doanh, kế toán cần cập nhật các số liệu tương quan một cách đúng chuẩn và cfldn.edu.vn chóng, bây giờ một công cụ hỗ trợ là không thể thiếu. Phần mềm quản lý bán hàngcủa
cfldn.edu.vn sẽ là sự lựa chọn tối ưu giúp doanh nghiệp thực hiện các chức năng kế toán cũng như các tính năng hữu ích khác như quản lý dữ liệu, đơn hàng, đơn vị phân phối, hỗ trợ báo cáo,...

Hy vọng bài bác viết cung cấp mang đến bạn những thông tin hữu ích.