Cách lập ma trận trên máy tính casio fx570es plus, sử dụng máy tính casio 570 để tính ma trận

-

Vì ma trận chỉ gặp trong chương trình Cao đẳng, Đại học, Cao học, … nên nếu bạn là học sinh bạn có thể bỏ qua

Tính năng Matrix của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta gán tối đa 4 ma trận với cấp tối đa là

*

Sau khi gán bạn có thể thực hiện các phép tính như cộng, nhân hai ma trận ma trận; ma trận nghịch đảo; ma trận bình phương, lập phương; định thức; ma trận đơn vị, chuyển vị; …

*

1 Gán ma trận vào biến nhớ ma trận

Chẳng hạn mình cần gán ma trận
*
*
lần lượt vào biến nhớ Mat
A và Math
B thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

*
*

Bước 2 gán ma trận A vào biến nhớ Mat
A

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn Mat
A
=> nhập 4 để khai báo ma trận có 4 dòng => nhập 4 để khai báo ma trận có 4 cột

*
*
*

Bước 2.3 nhấn lần lượt các phím

*
*
*
*
để nhập các phần tử của ma trận

*

Bước 3 gán ma trận B vào biến nhớ Mat
B

Bước 3.1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 1 để chọn Define Matrix

*

Bước 3.2 nhấn phím 2 để chọn Mat
B
=> nhập 4 để khai báo ma trận có 4 dòng => nhập 4 để khai báo ma trận có 4 cột

*
*
*

Bước 3.3 nhấn lần lượt các phím

*
*
*
*
để nhập các phần tử của ma trận

*

2 Cộng, nhân ma trận

Chẳng hạn mình cần tính tổng của ma trận A và B thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 để chọn Matrix Calc

*

Bước 2 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 để chọn Mat
A

Bước 3 nhấn phím +

*

Bước 4 nhấn phím OPNT => nhấn phím 4 để chọn Mat
B

*

Bước 5 nhấn phím =

*

Ma trận tổng vừa tìm được sẽ tự động được gán vào bộ nhớ Mat
Ans. Để đơn giản bạn có thể xem nó như bộ nhớ Ans trong phương thức tính toán thông thường nhưng giá trị ở đây là ma trận

3 Ma trận nghịch đảo

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn Mat
A

Bước 2 nhấn phím

*

*

Bước 3 nhấn phím =

*

4 Ma trận bình phương và lập phương

Chẳng hạn mình cần bình phương ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 để chọn Mat
A

Bước 2 nhấn phím

*

Bước 3 nhấn phím =

*

Để lập phương ma trận A bạn hãy thực hiện tương tự nhưng ở Bước 2 bạn hãy nhấn phím SHIFT => nhấn phím

5 Định thức

Chẳng hạn mình cần tính định thức của ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím

*
=> nhấn phím 2 để chọn Determinant

*

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn Mat
A

*

Bước 3 nhấn phím =

*

6 Ma trận đơn vị

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận đơn vị

*
thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 4 để chọn lệnh Identity

*

Bước 2 nhập 4

*

Bước 3 nhấn phím =

*

7 Ma trận chuyển vị

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận chuyển vị của ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 3 để chọn Transposition

*

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn Mat
A

*

Bước 3 nhấn phím =

*

8 Lời kết

Tính năng Matrix của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X ngoài cho phép chúng ta thực hiện các phép tính với ma trận mà còn cho phép chúng ta tìm hạng của ma trận

Xa hơn chúng ta còn có thể ứng dụng tính năng này để …

Tính diện tích tam giác
Tính diện tích hình bình hành
Tính thể tích tứ diện
Tính thể tích hình hộp
Tính khoảng từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung phần 1 này sẽ nói về những hướng dẫn căn bản nhất của phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus.

Bạn đang xem: Cách lập ma trận trên máy tính


Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức ma trận (Matrix). Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung phần 1 này sẽ nói về phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus.

I. Tổng quan về phương thức ma trận trên CASIO fx-570VN Plus

Matrix là một phương thức trong máy tính Casio mà trong đó, người ta có thể tính toán được các phép tính toán trên ma trận.

Để thực hiện tính toán ma trận trên máy tính, trước hết ta gán dữ liệu cho các biến đặc biệt (Mat
A,Mat
B,Mat
C), và rồi dùng các biến này trong tính toán.

Xem thêm: Linh phù tài lộc là gì - linh phù chuyển vận, may mắn, hút tài lộc

Vì 2 dòng máy tính có cấu tạo phím bấm cũng như hiệu năng khác nhau, để thuận tiện cho người đọc, tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng máy tính:

1. Máy Casio fx-570VN plus

Để vô phương thức ma trận ta nhấn: w6

*

Sau đó máy tính sẽ hỏi tên ma trận mà bạn muốn nhập, bấm 123 tùy thích (ở đây tôi chọn 1).

*

Sau đó máy tính sẽ hỏi kích cỡ ma trận mà bạn muốn nhập, bấm từ 1 tới 6 tùy thuộc vào kích thước ma trận mà bạn muốn tính (ở đây tôi chọn ma trận 3×3 1). Và bắt đầu nhập ma trận

Phím bấm: 1=2=2=2=1=2=2=2=1=

*

Tiếp đó ta bấm q4 để nhập thêm ma trận B và ma trận C với Dim hoặc xem lại với Data (ở đây tôi nhập thêm ma trận B)

*
*

Khi đã nhập xong các ma trận, ta bấm Cq4 ta được bảng sau

*

Với bảng này:

Dim là nhập lại ma trận.Data là xem lại ma trận.Mat
A là gọi ra ma trận A.Mat
B là gọi ra ma trận B.Mat
C là gọi ra ma trận C.Mat
Ans là gọi ra ma trận đã tính toán trước đó.Det là tính định thức của ma trận.Trn là tính ma trận chuyển vị.

Tới đây, ta có thể tính toán các phép tính trên ma trận:

i. Tính tổng của 2 ma trận A và B

Phím bấm: q43+q44=

*
*

ii. Tính tích của 2 ma trận A và B

Phím bấm: q43Oq44=

*
*

iii. Tính bình phương của ma trận A

Phím bấm: q43d=

*
*

Ngoài ra, ta có thể tính ma trận $latex {{A}^{6}}$ bằng cách kết hợp như sau (hoặc $latex {{A}^{n}}$ tùy vào sức sáng tạo)

Phím bấm: (q43d)qd=

*
*

iv. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Phím bấm: q43u=

*
*

v. Tính định thức của ma trận A

Phím bấm:q47q43=

*

————————————————————–

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về phương thức ma trận trên dòng máy tính bỏ túi thông dụng nhất hiện nay là CASIO fx-570VN plus. Các có thắc mắc hay bình luận hoặc góp ý về bài viết đừng ngại để lại bình luận bên dưới. Thanks for attention.

Đón xem phần 2: Hướng dẫn cơ bản về phương thức ma trận trên máy tính Casio fx 580vnx