HƯỚNG DẪN CÁCH GHI TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ INTERNET ) THEO CHUẨN APA

-

Trong khi làm luận văn, việc sử dụng và trích dẫn tài liệu tham khảo của các tác giả khác cũng rất cần thiết và giúp cho bài luận văn có thêm luận cứ thuyết phục hơn khi kế thừa được kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn bậc thạc sĩ đúng chuẩn. 


1. Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo chi tiết từ A đến Z

Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong luận văn, luận án, bài viết… không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp…Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số (đã được xác định trong danh mục tài liệu tham khảo), không theo tên tác giả và năm.

Bạn đang xem: Cách ghi tài liệu tham khảo từ internet

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Không nên dùng luận văn, luận án, Website và hạn chế dùng sách giáo khoa làm tài liệu tham khảo.

*


Tài liệu tham khảo là một chương (một phần) trong cuốn sách ghi

Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành;năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên phần (hoặc chương)Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên), lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi),nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia), tập, trang…

Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

Ví dụ

Kouchoukos N.T (2013). Postoperative care. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249.Bottom of Form


Tài liệu tham khảo là sách ghi

Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành;năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn).Tên sách(ghi nghiêng, dấu phẩy cuối),lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi),nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc).

Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

Ví dụ:

Trần Thừa (1999). Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.Boulding K.E (1995). Economic Analysis, Hamish Hamilton, London

Trong quá trình làm bài, bạn cần thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện. Tải ngay 10+ mẫu báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ miễn phí 100%

Tài liệu tham khảo là luận án, luận văn, khóa luận

Cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối phần tên)(năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). (xem ví dụ trang sau tài liệu số 3 và 4).

Ví dụ:

Đoàn Quốc Hưng (2006). Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ngoại khoa bệnh thiếu máu chi dưới mạn tính do vữa xơ động mạch, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.Nguyễn Hoàng Thanh (2011). Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng,Trường Đại học Y Hà Nội.

Tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng 

(hết sức hạn chế loại trích dẫn này)

Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, , thời gian trích dẫn.

Ví dụ:

Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam.

Bạn cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.


2. Hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếp

Là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.

“Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, đặt trong ngoặc vuông. Không nên dùng quá nhiều cách trích dẫn này vì bài viết sẽ nặng nề và đơn điệu.

Trích dẫn gián tiếp

Là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bài gốc.

Trích dẫn thứ cấp

Là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ: khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B.

Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Một bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh còn cần rất rất nhiều yếu tố quan trọng khác. Để đảm bảo bài làm được đúng chuẩn nhất, nhiều người tìm đến dịch vụ nhận làm thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Được thành lập từ 2007, 200+ CTV chất lượng cao, Giá cả cạnh tranh nhất thị trường, Chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng!

3. 7 nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bàn luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.Cách trích dẫn tài liệu tham khảo phải được thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông , khi cần có đánh số trang, ví dụ <15, 314-315>. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng, ví dụ <19>,<25>,<41>.Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.Tài liệu được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.Khi một thông tin có nhiều người nói đến thì nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành.

Luận Văn Việt đã tổng hợp 20+ bài mẫu luận văn hoàn chỉnh, đạt điểm cao nhất tại các khoá. Tải luận văn thạc sĩ miễn phí 100% ngay!


Bài viết trên đây đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng MS Word làm công cụ hỗ trợ trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo.

Bạn có muốn học cách trích dẫn tài liệu tham khảo để bài luận được điểm cao? Bạn đang viết một bài báo khoa học và phải tham khảo từ rất nhiều nguồn khác nhau? Để một bài báo, bài luận được viết đúng chuẩn, đảm bảo nguyên tắc khoa học thì việc tìm hiểu này là vô cùng cần thiết. Vì vậy, nếu cũng đang vướng mắc vấn đề này thì hãy để chúng tôi gỡ rối giúp bạn qua những hướng dẫn chi tiết mà vẫn vô cùng dễ hiểu sau đây.

Hình Thức - Cách Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo

*

Có 3 kiểu hình thức trích dẫn tài liệu cơ bản như sau:

Trích dẫn trực tiếp

- Với cách này, bạn phải trích dẫn nguyên văn phần văn bản gốc vào bài viết. Đó có thể chỉ là một phần của câu, một câu hoàn chỉnh, một đoạn văn hay là hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,...

- Phải đảm bảo việc trích dẫn chuẩn xác từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy.

- Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép, số thứ tự trích dẫn đặt trong ngoặc vuông.

Xem thêm: Cách Nói Chuyện Với Người Ấy, Nói Chuyện Thú Vị Với Người Ấy

Trích dẫn gián tiếp

- Từ việc tham khảo ý tưởng hoặc kết quả một vấn đề, luận điểm nào đấy, bạn phải diễn giải lại theo lời văn riêng của mình mình. 

- Nội dung gốc của văn bản không được thay đổi, đảm bảo nguyên tắc trích dẫn trung thành với nội dung bài viết gốc.

Trích dẫn thứ cấp

- Trích dẫn thứ cấp dùng khi bạn không biết bài viết gốc của tác giả nhưng lại đọc được một ý nhỏ trong tài liệu của tác giả khác. 

- Ví dụ như bài viết của tác giả A có một đoạn trích dẫn lại ý kiến, quan điểm của tác giải B mà bạn rất ưng ý, nhưng lại không tìm được bản gốc của tác giả B. Lúc này, bạn có thể dùng cách trích dẫn thứ cấp.

Trong 3 hình thức trích dẫn trên đây thì kiểu trích dẫn gián tiếp thường được đánh giá cao và nên ưu tiên sử dụng nhất. Cách trích dẫn trực tiếp thì sẽ tạo ra sự đơn điệu, nhàm chán nếu bị sử dụng quá nhiều. Còn trích dẫn thứ cấp nên hạn chế sử dụng trong các tài liệu yêu cầu khoa học cao.

Cách Sắp Xếp Tài Liệu Tham Khảo

*

Tài liệu tham khảo phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định để thể hiện tính chuyên nghiệp. Mỗi loại tài liệu tham khảo như sách, báo chí, khóa luận hay từ internet sẽ có sự sắp xếp phù hợp khác nhau. Cụ thể thứ tự sắp xếp như sau:

Tài liệu tham khảo là sách

Nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo là sách: 

Tên tác giả phải được viết đầy đủ
Năm xuất bản được đặt trong ngoặc đơn. Tên sách phải được viết in nghiêng, có dấu phẩy cuối tên sách.Nếu sách xuất bản từ lần thứ 2 trở đi thì phải ghi lần xuất bản.Ghi tên nhà xuất bản có dấu phẩy ở cuối.Nơi xuất bản ở thành phố nào thì có dấu chấm ở cuối.

Mẫu tài liệu tham khảo: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Ngọc Huyền (2013). Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo là tạp chí, bài báo

Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học/ kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Mẫu tài liệu tham khảo: Họ tên tác giả (năm xuất bản). “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Số ISSN - Mã số tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí/ Kỷ yếu hội thảo), số phát hành, số trang, chỉ số doi (Digital Object Identifier - Mã định danh số quốc tế nếu có)

Ví dụ: Tran Thi Bich Ngoc; Baryshev, Galina A.: and Shpekht, Lyubov S. (2016). “The Care

of Elderly People in Vietnam”, European Proceedings of Social and Behavioral Sciences, ISSN: 2357-1330, 7, 485-501

Tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu điện tử

Mẫu tài liệu tham khảo: Họ tên tác giả (năm xuất bản). “Tên bài báo”, tên tổ chức xuất bản, , ngày tháng năm truy cập.

Lưu ý khi viết tên tác giả

Tên người Việt Nam thì viết đầy đủ họ và tên.Tên người nước ngoài thì viết theo cấu trúc: Họ, tên gọi và tên đệm (viết tắt)Nếu có nhiều tác giả thì ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy.Nếu quá nhiều tác giả thì có thể viết dòng chữ “và cộng sự”.

Tài liệu tham khảo từ nguồn Internet

Mẫu tài liệu tham khảo: Tên tác giả, năm. Tên tài liệu tham khảo, thời gian trích dẫn.

Tuy nhiên, cách trích dẫn này nên hạn chế sử dụng vì có rất nhiều thông tin không được kiểm chứng. bài viết của bạn sẽ không được đánh giá cao khi có quá nhiều thông tin được trích dẫn từ internet.

Tài liệu tham khảo từ khóa luận, bài luận khác

Mẫu tài liệu tham khảo: Tên tác giả, (năm xuất bản). Tên đề tài luận văn, bậc học, tên cơ sở đào tạo.

Ví dụ: Nguyễn Thùy Linh, (2019). Nghiên cứu phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam, tiến sĩ, Học viện Tài chính.

Nguyên Tắc Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo

*

Cách trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo phải thống nhất trong toàn bộ bài viết.

Không sử dụng tài liệu tham khảo trong phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và kết luận.

Phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu và bàn luận có thể trích dẫn tài liệu tham khảo. 

- Thứ tự tài liệu tham khảo được trích dẫn trong ngoặc vuông, có thể ghi cả số trang kèm theo. Ví dụ nghĩa là tài liệu tham khảo số 5 được trích dẫn tại trang 124, 125.

- Nếu có nhiều tài liệu tham khảo từ các nguồn khác nhau được trích dẫn cùng lúc, hãy sử dụng ngoặc vuông cho từng số thứ tự, sắp xếp tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng. Ví dụ ,,.

- Cả phần bảng biểu, đồ thị, công thức hoặc hình vẽ nếu tham khảo của người khác cũng phải ghi nguồn đầy đủ nếu không sẽ không được duyệt bảo vệ.

- Kể cả nếu sử dụng kết quả nghiên cứu của đồng tác giả hay bất cứ ai cũng phải trích dẫn rõ ràng, đầy đủ, chính xác.

- Học hàm, học vị, chức danh của tác giả không cần ghi vào thông tin trích dẫn.

- Phải có danh mục tài liệu tham khảo trong bài viết tổng hợp lại các tài liệu đã trích dẫn. Và ngược lại, tất cả các tài liệu được liệt kê trong danh mục phải xuất hiện trong bài viết.

- Những kiến thức phổ thông, ý kiến chủ quan cá nhân hoặc chi tiết nhỏ không trích dẫn trong bài.

- Phải đọc kỹ tài liệu tham khảo rồi mới ghi trích dẫn vào trong bài.

- Đối với một thông tin, kiến thức được nhiều người nói đến thì chọn trích dẫn lại của bì báo hoặc tác giả có tiếng trong lĩnh vực.

Cách Viết Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

Các tài liệu được trích dẫn trong bài phải được tổng hợp thành một danh mục tài liệu tham khảo viết ở cuối cùng, sau phần Kết luận. Nguyên tắc viết danh mục tài liệu tham khảo là:

Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ.Tên tài liệu nước ngoài giữ nguyên văn, không dịch, không phiên âm.Phần trích dẫn tài liệu nước ngoài bằng ngôn ngữ ít người biết có thể đính kèm tài liệu dịch đi kèm.Tên cơ quan ban hành báo cáo, ấn phẩm hoặc tên các tác giả được sắp xếp theo thứ tự alpha B. Tác giả là người nước ngoài thì sắp xếp thứ tự theo họ. Tác giả là người Việt Nam thì sắp xếp thứ tự theo tên.

Kết Luận

Hy vọng bài viết với chủ đề cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn apa của chúng tôi đã giúp ích cho các bạn. Nếu tuân thủ đúng những nguyên tắc trên đây thì bài viết của bạn sẽ tăng tính chuyên nghiệp. Chúc các bạn có bài luận đạt điểm cao, có bài báo khoa học thành công.