Hướng Dẫn Cách Cộng Điểm Cho Đấu Sĩ Trong Mu, Cách Chơi & Tăng Điểm, Build Đồ Cho Class

-

Hôm nay lại rãnh nên tiếp tục viết về một nhân vật rất thú vị trong MU, đó là MG (Magic Gladiator). Đây là nhân vật được lập khi trong tài khoản bạn có 1 nhân vật đủ 220 lv, vì vậy nó được một số ưu tiên trong game.

Bạn đang xem: Cách cộng điểm cho đấu sĩ trong mu

*


*

I. Tìm hiểu đấu sĩ
MG trong MU online

MG hay còn gọi là đấu sĩ, tên tiếng Anh làMagic Gladiator, đây là nhân vật được sinh ra tại vùng Lorencia. Theo truyên thuyết đấu sĩ có thể học được sức mạnh của DK và phép thuật của DW, tuy nhiên không thể hoàn hảo bằng hai nhân vật đó được. Nhưng nếu kết hợp giữa hai hệ phái này thì quả thật MG rất thú vị và đáng để trải nghiệm.

Khác với nhân vật khác, đấu sĩ không bao giờ đội mũ nên các bộ giáp của nhân vật này hầu như không có đầu. Về điểm point thì được ưu tiên hơn, có thể đi vào các vùng đất khác với level thấp hơn. Đây quả thật là một ưu ái không nhỏ dành cho MG.

II. Bảng tính sức mạnh của đấu sĩ MG

Hãy xem công thức tính sức mạnh về tấn công và phòng thủ của MG để thấy sự khác thường của nhân vật này nhé.

Bài viết này được đăng tại

Thông số
Giá trị
Point tăng level7
Point sức mạnh ban đầu26
Point nhanh nhẹn ban đầu26
Point máu ban đầu26
Point mana ban đầu16
Máu (HP) ban đầu110
Mana ban đầu60
AG ban đầu23
SD ban đầu127
Máu tăng khi lên level1
Mana tăng khi lên level111
SD khi lên level0.5

II. Cách tính điểm tối ưu dành cho đấu sĩ MG

Dưới đây là công thưc tính điểm dành cho nhân vật MG trong game MU online. Đây là công thức chung, tùy vào server nên nó có thể khác một chút, nên bạn phải kiểm tra test để cộng cho tối ưu.

Mục đích
Cách tính
Súc sát thương cao nhất(Sức mạnh ÷ 4) + (Năng lượng ÷ 8) + Max Dame vũ khí
Sức sát thương nhỏ nhất(Sức mạnh ÷ 8) + (Năng lượng ÷ 12) + Min Dame vũ khí
Khả năng tấn công(Cấp độ * 5) + (Nhanh nhẹn * 1.5) + (Sức mạnh ÷ 4)
Sức chống đỡ(Nhanh nhẹn ÷ 5) + Toàn bộ sức chống đỡ của bộ giáp và khiên
Khả năng tránh đòn(Nhanh nhẹn ÷ 3) + Khả năng tránh đòn của bộ giáp và khiên
Sức mạnh kỹ năngSức sát thương cao nhất : (Năng lượng ÷ 4)Sức sát thương nhỏ nhất : (Năng lượng ÷ 9)

Về phép thuật, nhân vật nay có thể học 80% phép của DK và DW. Ví dụ phép xoay kiếm, quay rồng, đóng băng, ... trừ một số phép đặc biệt của chúng tộc đó như: Xọc gió, dịch chuyển nhân vật.

Ngoài ra MG còn một số skill riêng khi mang vũ khí của nó như:

Chém lửa (Fire Slash),Chém sức mạnh (Power Slash)Quét lửa (Flame Strike)

Khi đi công thành thì có thêm hai phép:

Cú chém xoáy ốc (Spiral Slash)Tia năng lượng (Mana Rays)

III. Kinh nghiệm cộng điểm chơi MG chiến và MG Train

Nói về MG thì có hai hướng chơi chính. Thứ nhất là hướng sức mạnh như DK và thứ hai là hướng phép thuật như DW.

Hướng sức mạnh như DK - đi PK

Hướng này dùng để PK thì ngon, cộng gần giống như DK. Tuy nhiên khi đánh sức mạnh thì damge chủ yếu tăng ở cột sức mạnh, vì vậy bỏ luôn cột mana để tối ưu điểm. Cách tính damge của dòng này như sau:

Damage max = Str/4 + Ene/8Damage min = Str/6 + Ene/12

Ta sử dụng phép xoay kiếm để train và phép chém lửa để PK. Đây không phải là skill dùng để train vì xoay kiếm của MG không được hoàn hảo như DK, pham vi ảnh hưởng của phép hạn hẹp. Tuy nhiên nếu bạn có vũ khi skill quét rác thì không ai có thể KS lại :)

Cách cộng điểm tham khảo như sau:

Sức mạnh: Cộng từ 5k - 10k đến 15k
Năng lượng: Tăng một chút cho đủ mana
Máu: Cộng từ 5k -> 10k
Còn lại dồn vào Agi

Tại sao lại ưu tiên cột Agi? Vì tộc MG không phải là dòng máu trâu như DK, vì vậy bạn cứ cộng vào máu cho nhiều thì dính vài đòn của địch cũng chết, vì vậy cứ dồn vào Agi để khi ra đòn nhanh kết liễu đối thủ.

Hướng phép thuật như DW - đi train

Hướng này có thể sử dụng các skill của DW đẻ train và PK. Nói về train thì skill của DW là vô đối phải không các bạn?

Công thức tính point như sau:

Damage phép max = Ene/4Damage phép min = Ene/9

Cũng vậy, phép của MG không thể hoàn hảo như DW được, vì vậy khi PK sẽ không ngon. Nếu dùng phép chém lửa thì sức mạnh không bằng hướng sức mạnh ở trên, vì vậy đây là hướng dành để đi train mà thôi.

Cách cộng điểm tham khảo:

Sức mạnh: Đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn:2k - 4k - 6k - 8k - 13k
Máu tăng giống dòng 1 hoặc tùy ý bạn.Còn lai dồn hết vào năng lượng thì phép thuật mới mạnh

Nói tóm lai, khi chơi MG thì các bạn nên đi theo hướng MG chiến, bởi vì hướng này có skill quét rác train rất sướng, gặp đối thủ thì có thể PK được. Nếu bạn chơi theo hướng phép thuật thì chỉ dùng để train mà thôi, gặp địch là núp lùm nếu không muốn về làng.

Hôm nay lại rãnh nên tiếp tục viết về một nhân vật rất thú vị trong MU, đó là MG (Magic Gladiator). Đây là nhân vật được lập khi trong tài khoản bạn có 1 nhân vật đủ 220 lv, vì vậy nó được một số ưu tiên trong game.Bạn đang xem: Cách tăng điểm đấu sĩ mu


*

*

I. Tìm hiểu đấu sĩ
MG trong MU online

MG hay còn gọi là đấu sĩ, tên tiếng Anh làMagic Gladiator, đây là nhân vật được sinh ra tại vùng Lorencia. Theo truyên thuyết đấu sĩ có thể học được sức mạnh của DK và phép thuật của DW, tuy nhiên không thể hoàn hảo bằng hai nhân vật đó được. Nhưng nếu kết hợp giữa hai hệ phái này thì quả thật MG rất thú vị và đáng để trải nghiệm.

Khác với nhân vật khác, đấu sĩ không bao giờ đội mũ nên các bộ giáp của nhân vật này hầu như không có đầu. Về điểm point thì được ưu tiên hơn, có thể đi vào các vùng đất khác với level thấp hơn. Đây quả thật là một ưu ái không nhỏ dành cho MG.

II. Bảng tính sức mạnh của đấu sĩ MG

Hãy xem công thức tính sức mạnh về tấn công và phòng thủ của MG để thấy sự khác thường của nhân vật này nhé.

Bài viết này được đăng tại

Thông số
Giá trị
Point tăng level7
Point sức mạnh ban đầu26
Point nhanh nhẹn ban đầu26
Point máu ban đầu26
Point mana ban đầu16
Máu (HP) ban đầu110
Mana ban đầu60
AG ban đầu23
SD ban đầu127
Máu tăng khi lên level1
Mana tăng khi lên level111
SD khi lên level0.5

II. Cách tính điểm tối ưu dành cho đấu sĩ MG

Dưới đây là công thưc tính điểm dành cho nhân vật MG trong game MU online. Đây là công thức chung, tùy vào server nên nó có thể khác một chút, nên bạn phải kiểm tra test để cộng cho tối ưu.

Mục đích
Cách tính
Súc sát thương cao nhất(Sức mạnh ÷ 4) + (Năng lượng ÷ 8) + Max Dame vũ khí
Sức sát thương nhỏ nhất(Sức mạnh ÷ 8) + (Năng lượng ÷ 12) + Min Dame vũ khí
Khả năng tấn công(Cấp độ * 5) + (Nhanh nhẹn * 1.5) + (Sức mạnh ÷ 4)
Sức chống đỡ(Nhanh nhẹn ÷ 5) + Toàn bộ sức chống đỡ của bộ giáp và khiên
Khả năng tránh đòn(Nhanh nhẹn ÷ 3) + Khả năng tránh đòn của bộ giáp và khiên
Sức mạnh kỹ năngSức sát thương cao nhất : (Năng lượng ÷ 4)Sức sát thương nhỏ nhất : (Năng lượng ÷ 9)

Về phép thuật, nhân vật nay có thể học 80% phép của DK và DW. Ví dụ phép xoay kiếm, quay rồng, đóng băng, ... trừ một số phép đặc biệt của chúng tộc đó như: Xọc gió, dịch chuyển nhân vật.

Ngoài ra MG còn một số skill riêng khi mang vũ khí của nó như:

Chém lửa (Fire Slash),Chém sức mạnh (Power Slash)Quét lửa (Flame Strike)

Khi đi công thành thì có thêm hai phép:

Cú chém xoáy ốc (Spiral Slash)Tia năng lượng (Mana Rays)

III. Kinh nghiệm cộng điểm chơi MG chiến và MG Train

Nói về MG thì có hai hướng chơi chính. Thứ nhất là hướng sức mạnh như DK và thứ hai là hướng phép thuật như DW.

Hướng sức mạnh như DK - đi PK

Hướng này dùng để PK thì ngon, cộng gần giống như DK. Tuy nhiên khi đánh sức mạnh thì damge chủ yếu tăng ở cột sức mạnh, vì vậy bỏ luôn cột mana để tối ưu điểm. Cách tính damge của dòng này như sau:

Damage max = Str/4 + Ene/8Damage min = Str/6 + Ene/12

Ta sử dụng phép xoay kiếm để train và phép chém lửa để PK. Đây không phải là skill dùng để train vì xoay kiếm của MG không được hoàn hảo như DK, pham vi ảnh hưởng của phép hạn hẹp. Tuy nhiên nếu bạn có vũ khi skill quét rác thì không ai có thể KS lại :)

Cách cộng điểm tham khảo như sau:

Sức mạnh: Cộng từ 5k - 10k đến 15k
Năng lượng: Tăng một chút cho đủ mana
Máu: Cộng từ 5k -> 10k
Còn lại dồn vào Agi

Tại sao lại ưu tiên cột Agi? Vì tộc MG không phải là dòng máu trâu như DK, vì vậy bạn cứ cộng vào máu cho nhiều thì dính vài đòn của địch cũng chết, vì vậy cứ dồn vào Agi để khi ra đòn nhanh kết liễu đối thủ.

Hướng phép thuật như DW - đi train

Hướng này có thể sử dụng các skill của DW đẻ train và PK. Nói về train thì skill của DW là vô đối phải không các bạn?

Công thức tính point như sau:

Damage phép max = Ene/4Damage phép min = Ene/9

Cũng vậy, phép của MG không thể hoàn hảo như DW được, vì vậy khi PK sẽ không ngon. Nếu dùng phép chém lửa thì sức mạnh không bằng hướng sức mạnh ở trên, vì vậy đây là hướng dành để đi train mà thôi.

Cách cộng điểm tham khảo:

Sức mạnh: Đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn:2k - 4k - 6k - 8k - 13k
Máu tăng giống dòng 1 hoặc tùy ý bạn.Còn lai dồn hết vào năng lượng thì phép thuật mới mạnh

Nói tóm lai, khi chơi MG thì các bạn nên đi theo hướng MG chiến, bởi vì hướng này có skill quét rác train rất sướng, gặp đối thủ thì có thể PK được. Nếu bạn chơi theo hướng phép thuật thì chỉ dùng để train mà thôi, gặp địch là núp lùm nếu không muốn về làng.

Xem thêm: Lệnh đo diện tích trong cad, cách đo diện tích trong cad 2007


MG (Magic Gladiator) đấu sĩ trong Mu với sự kết hợp giữa sức mạnh của DK và phép thuật từ Dw giúp cho MG như đứa con lai đầy quyền năng trong lục địa Mu. Không như các class khác lối chơi và hướng cộng điểm của MG đơn giản hơn nhiều. Game
Private 4U
sẽ hướng dẫn các dòng cộng điểm MG chuẩn chính xác.

Giới thiệu về MG

MG như đã thông tin bên trên là kết họp giữa sức mạnh và quyền năng phép thuật. Skill đa dạng và dame lớn. Khả năng cận chiến được đánh giá khá.
*

MG đấu sĩ MU

MG trong mu lậu có 2 lối cộng điểm đó là MG phép và MG sức mạnh. Đi theo hướng nào tùy theo sở thích của người chơi.

Ưu nhược class

Ưu điểm

SKill hỏa diệm tỷ lệ 80% xuất hiện combo
Skill chém lửa train lv cực tốt, dame to.MG có thể cầm 1 lúc 2 gậy rồng vô cùng lợi hại.

Nhược điểm

Cần áp sát đánh cận chiến.

Cộng điểm MG

Cộng điểm MG sức mạnh

Str 5k – 10k – 15k (theo theo point)Ene tăng tối thiểu cho có mana mà dùng.Vit 5k – 10k Agi điểm còn lại cộng vào đây.

Skill chủ đạo dòng này đó là skill xoay kiếm. Khi tham gia PK thì dùng chém lửa, skill Sức mạnh cú chém.

Với skill MG tăng Str không cần nhiều lắm đâu. Chúng ta nên cộng vào Agi giúp tăng tỷ lệ tấn công,né tránh và tốc độ tấn công chính xác. Vit cũng không cần nhiều, chủ yếu là áp sát tấn công và kết thúc mục tiêu.

Cộng điểm MG phép

Str tối thiểu giúp đủ mặc đồ
Agi 2k – 4k – 6k – 8k – 13k (tùy point đang có)Ene dồn điểm vào đây.Vit 5-10k

MG phép thì chủ yếu dùng skill của DW nên năng lượng càng nhiều càng tốt giúp xả skill thoải mái và dame to.

Skill chính của MG phép là Kiếm lửa.

MG Phép chủ yếu dùng trong cày reset chứ pk ít ai chơi bởi MG phép không có kỹ năng nào thực sự đoạt mạng nhanh.

Cộng điểm MG train

Đối với MG train quái nên đi đường phép bởi dame to hơn, lên cấp nhanh hơn.

Str 1k
Agi 4-8k
Vit 500 – 1k
Ene full điểm dồn vào đây.

Skill dùng để MG train chủ đạo vẫn là Kiếm lửa hoặc Bão điện quẩy rồng.

Cộng điểm MG săn boss

MG săn boss:

Str 8k
Agi 8k
Vit 1k- 2k
Ene 2k

Agi luôn phải cao nhằm dame to, tốc độ nhanh.

Skill chủ đạo giúp MG săn boss hiệu quả đó là Skill Chém lửa.

Cộng điểm MG pk solo

Đối với skill Hỏa diệm

Str 1k
Agi 8k
Vit 1k- 2k
Ene full điểm.

Đối với skill chém lửa như sau:

Str 8k
Agi 8k
Vit 1k- 2k
Ene 2k

Bảng master 3 và 4 của MG

Chúng ta cùng theo dõi về 2 bảng master 3,4 của MG bên dưới.

0 đến 50 điểm


*

*

Set đồ cho MG

Chưa biết chọn set đồ nào cho MG chúng ta có thể xem các set sau:

Sét thần muren và set đồ gaion (tỉ lệ x2 dame cao, dame MNL cao (dùng trong solo và săn boss)Kiếm 2 tay 380 tăng 12% dame (kết hợp 2 hướng str và phép)Sét đồ ex 4% giảm sát thương + cao.Sét ex, 1 ring + tay sét thần Anubiss (tăng dame và thủ cũng khá)

Những thông tin cơ bản nhất về MG và cách cộng điểm MG theo train, săn boss, pk hay theo dòng sức mạnh và phép thuật. Tất cả chỉ là những thông tin có giá trị tham khảo.