5 Nguyên tắc của bảo hiểm tàu bè quốc tế

Thứ Ba, 17/01/2017, 13:58 GMT+7

Bảo hiểm tàu bè còn có tên gọi chung là bảo hiểm hàng hải nói chung và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên con đường biển quốc tế phải tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản sau: Quyền lợi có thể bảo hiểm, trung thực tối đa, bồi thường, thế quyền và bảo hiểm rủi ro. Cụ thể:

  1. Nguyên tắc thứ nhất: Quyền lợi có thể bảo hiểm

Theo Luật bảo hiểm hàng hải Anh 1906 (MIA1906), sẽ là một vi phạm nếu người nào thực hiện một hợp đồng bảo hiểm mà không có quyền lợi có thể bảo hiểm trên đối tượng bảo hiểm hoặc không dự kiến hợp lý để tiếp nhận quyền lợi ấy. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền lợi có thể được bảo hiểm là yếu tố để xác lập và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp có Quyền lợi được bảo hiểm tài sản khi hàng hóa được đặt vào tình thế phải chịu hiểm họa hàng hải và doanh nghiệp được bảo hiểm phải có quan hệ pháp lý với hàng hóa thì khi đó doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nếu hàng hóa đó được bảo toàn hay về đến bến đúng hạn và bị thiệt hại khi hàng hóa đó bị tổn thất, hay bị cầm giữ hoặc phát sinh trách nhiệm.

  1. Nguyên tắc thứ hai: Trung thực tuyệt đối

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm hàng hải quốc tế là khi giao kết hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm thường không thể tiếp xúc trực tiếp với đối tượng bảo hiểm để đánh giá rủi ro. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển phải được giao kết trên cơ sở trung thực tuyệt đối. Doanh nghiệp phải khai báo đầy đủ và chính xác mọi thông tin cần thiết mà bên mua bảo hiểm đã biết hoặc coi như đã biết.

Bảo hiểm tàu bè

  1. Nguyên tắc thứ ba: Bồi thường

Về nguyên tắc số tiền bồi thường tối đa mà người được bảo hiểm nhận trong mọi trường hợp không thể vượt quá giá trị thiệt hại mà người đó gặp phải trong sự kiện bảo hiểm.

  1. Nguyên tắc thứ tư: Thế quyền

Nguyên tắc thế quyền được thể hiện: Sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, người bảo hiểm có quyền thay thế người được bảo hiểm để đòi bên có trách nhiệm bồi hoàn trong giới hạn số tiền bồi thường đã trả.

Nếu người bảo hiểm thanh toán tổn thất toàn bộ, hoặc một phần của đối tượng bảo hiểm thì người bảo hiểm có quyền hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm về bất kỳ cái gì còn lại của đối tượng bảo hiểm đã được bồi thường và do đó người bảo hiểm được người được bảo hiểm chuyển lại mọi quyền hạn và hưởng quyền được bồi thường về đối tượng đó kể từ khi tai nạn gây ra tổn thất… .  Điều 247 Bộ luật hàng hải Việt Nam cũng đã quy định: “Khi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm, người bảo hiểm được quyền truy đòi người có lỗi gây ra tổn thất đó (gọi là người thứ ba) trong phạm vi số tiền đã trả. Người bảo hiểm thực hiện

  1. Nguyên tắc thứ 5: Bảo hiểm rủi ro

Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, cả doanh nghiệp mua bảo hiểm và bên bảo hiểm đều không thể khẳng định rủi ro có xảy ra hay không, nếu một hợp đồng bảo hiểm tàu bè và được vận chuyển bằng đường biển quốc tế được giao kết khi người mua bảo hiểm đã biết có rủi ro xảy ra cho hàng hóa hoặc nếu người bảo hiểm đã biết là hàng hóa đã về đến đích an toàn sẽ trở nên vô hiệu.

>> Nguồn: http://baohiemtaisannhanh.com/5-nguyen-tac-cua-bao-hiem-tau-be-quoc-te-12.html

Tags: bảo hiểm, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tài sản nhanh, bảo hiểm tàu bè, bảo hiểm hàng hải
Cfldn.edu.vn / Bạn cần biết
No avatar
Đăng bởi phuongthao
Tham gia 12/12/2016
Cấp độ Administrator
Bài viết 41/41
Tags: bảo hiểm, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tài sản nhanh, bảo hiểm tàu bè, bảo hiểm hàng hải
Cfldn.edu.vn / Bạn cần biết